Sällanvård

 

Centerpartiet vill:

  • Att sällanvård, såsom komplicerade operationer och cancerbehandling, ska ha den absolut högsta kvaliteten genom att samla kompetensen till färre enheter
  • Öka patienternas delaktighet genom hela vårdförloppet
  • Kapa vårdköerna till livsviktiga behandlingar och ingrepp

sol-has-bg

Bättre kvalitet av sällanvården

De flesta av oss kommer bara i kontakt med sällanvård några få gånger i livet. Men när vi eller någon anhörig drabbas av allvarlig sjukdom eller olycka vill vi vara säkra på att få den absolut bästa vården. Samtidigt som den nära vården stärks och allt mer vård förflyttas från sjukhusen, till öppna vårdformer krävs att viss specialiserad vård utförs på färre enheter. Med fler utförda ingrepp per läkare, ökar kvaliteten där träning ger färdighet. Det handlar om att stärka kvaliteten och patientsäkerheten. Med koncentrerad vård kan regionen säkerställa att alla patienter får högsta kvalitet, vilket innebär mer jämlik vård oavsett var i länet man bor. Vi vill att vård och behandling vid regionens sjukhus ska specialiseras ytterligare för ökad kvalitet. Samtidigt behöver vi öka patienternas delaktighet i vården och minska vårdköerna. Ingen ska behöva vänta på beslutad behandling.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.