Specialistsjukhus

 

Centerpartiet vill:

  • Skapa specialistcentrum
  • Korta vårdköerna och effektivisera den planerade vården

sol-has-bg sol-light-text

Fler specialistsjukhus med spets

I Västra Götaland finns flera mindre sjukhus, där flera av dem drivs i privat regi på uppdrag av regionen. Centerpartiet ser positivt på detta och vill att de mindre sjukhusen ska bli specialistcentrum med olika innehåll. Dessa sjukhus ska kunna drivas av olika vårdaktörer. Sjukhusen kan utvecklas med en inriktning mot öppna mottagningar och möta det behov som finns.

Cecilia Andersson
Ordförande i Södra hälso- sjukvårdsnämnden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.