Valfrihet

 

Centerpartiet vill:

  • Öppna upp för fler vårdgigare - både privata och idéburna vårdgivare inom sjukvården kan bidra till en bättre vård

sol-has-bg sol-light-text

Valfrihet i välfärden

Även om vården finansieras av skattemedel och patientavgifter behöver inte regionen utföra all vård själv. Mer konkurrens leder ofta till bättre kvalitet och en mer tillgänglig vård. Centerpartiet anser att det är kvaliteten som ska avgöra vilka som ska få vara med och utföra välfärden, inte ägandeformen. Allt för att vi ska få så mycket välfärd som möjligt för våra skattepengar. Om antalet utförare i vården ökar, kan väntetiderna för besök och behandling kortas.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.