Vård i hemmet

 

Centerpartiet vill:

  • Öka tillgänligheten för den mobila sjukvården
  • Öka antalet mobila specialistsjukvårdsteam

sol-has-bg sol-light-text

Vård i hemmet

På grund av gammal vana hänvisas idag många äldre och kroniskt sjuka i onödan till sjukhusens akutmottagningar. Väntan på akuten kan skapa oro och lidande, väntan gör ibland mer skada än nytta.

Centerpartiet vill fortsätta att utveckla den mobila hemsjukvården. Det innebär att läkare från vårdcentralen och kommunens sjuksjöterskor arbetar tillsammans och kan undersöka, vårda och behandla sköra i hemmet.

För att kunna ha flexibilitet är kommunens korttidsplatser viktiga för den som behöver ha kortare vårdtid mellan sjukhusvistelse och hemgång, eller i vissa fall som avlastningsresurs för den som vårdar i hemmet.

Fler mobila specialistsjukvårdsteam med läkare och sjuksköterskor från sjukhuset, skulle öka tryggheten för våra mest sköra patienter och minska de akuta inläggningarna. Det leder till avlastning och kortare vårdköer på akutmottagnigarna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.