Vårdcentraler

 

Centerpartiet vill:

  • Satsa mer resurser på primärvården
  • Inrätta fler närakuter
  • Ha snabb rehabilitering samt förebyggande vård

sol-has-bg sol-light-text

Vårdcentraler - första linjens vård

Vårdcentralerna är basen i svensk sjukvård. Det är till vårdcentralen vi vänder oss med vanliga sjukdomar och krämpor. Tillgängligheten till vårdcentraler har kraftigt förbättrats sedan vårdvalet infördes i Västra Götaland. Antalet vårdcentraler har nästan fördubblats och öppettiderna förbättrats.

Samtidigt finns det fortfarande förbättringsområden för bättre bemötande och ökad tillgänglighet. Alltför många får höra att de akuta besökstiderna är slut när de ringer vårdcentralen och för många kroniskt sjuka är det svårt att få en fast vårdkontakt.

Cecilia Andersson
Ordförande i Södra hälso- sjukvårdsnämnden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.