Cecilia Andersson

Personbild


Regionkandidat - Västra Götalands läns södra valkrets

Jag har haft förtroendet att representera centerpartiet i regionen under senaste mandatperioden och är stolt över att vi under den här perioden då vi suttit i majoritet har fått igenom så mycket centerpolitik där den nära våden har varit ett stort fokus. Tack vare ett gott samarbete så inför vi nu bland annat hemsjukvårdsläkare vid varje vårdcentral så att äldre och svårt sjuka patienter kan få vård i det egna hemmet och slippa åka till vårdcentralen. Samtidigt har vi utvecklat närsjukvårdsteam om utgår från sjukhuset till de patienter som är inskrivna vid sjukhuset och fortfarande är i behov av specialistkompetens.

Även ambulanssjukvården i Sjuhärd har fått en förstärkning under innevarande mandatperiod med två bedömningsbilar i de områden med längst inställelsetider för ambulansen. Tranemo/Svenljunga bilen startade 2017 och 2018 startar ytterligare en i området Tölljsö/Bollebygd.

Men det finns mycket kvar att göra. Även om flertalet Vårdcentraler har ökat och de samtidigt ökat upp sin bemanning så saknas det fortfarande läkare på många håll vilket påverkar tillgången till vård negativt för invånarna i dessa områden.

Köerna till psykiatrin samt övriga sjukhusspecialiteter börjar nu äntligen att minska men är inom viss områden allt för långa. Här måste vi vara beredda att öppna upp för fler privata vårdgivare som kan hjälpa till att korta köer men också som kan bidra till att nya metoder och nya arbetssätt utvecklas. Centerpartiet ser mycket positiv på en mångfald av aktörer inom sjukvården så länge fokus är ökad kvalitet, god tillgänglighet och patientsäkerhet.

Under 2017 och 2018 startade regionen upp 11enheter med inritning Ungas psykiska hälsa, något som vi gärna utvecklar vidare så vi får fler. Vi tror också att det går att dra lärdom och utveckla liknande enheter för vuxna.

Digitaliseringen av sjukvården är en annan viktig del för att öka patientsäkerheten men också för att stötta personalen så att de slipper att registrera information om patenten på flera olika ställen. Centerpartiet har länge kämpat för "en patient en journal" och nu äntligen är ett nytt journalsystem under upphandling och de digitala korten för patientavgifter är nu äntligen på plats. Även övriga delar då det gäller att nyttja den digitala tekniken går för långsamt. Jag vill därför att den nyinstiftade innovationsfonden vidareutvecklas så vi även får ett genomförande i verksamheterna av de nya metoder och arbetssätt som kommer fram.

För mig är detta viktiga frågor för att vården ska fungera. Det är samtidigt viktigt att vården finns nära och att den utformas utifrån varje individ, att vården vi får känns relevant och att jag som patient får känna delaktighet. Därför kandiderar jag ytterligare en mandatperiod till regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen.

Kontakta Cecilia Andersson

Kontakta Cecilia

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.