Centerpartiet lokalt

Centerpartiet satsar 8 miljarder till högre lön och fler poliser


Annie Lööf presenterade i kvällens Rapport på SVT nya satsningar för stärkt trygghet i hela landet. 8 miljarder kronor kommer att fördelas på nya poliser, fler civilanställda och höjda löner. Förslaget kommer att ingå i Centerpartiets vårbudgetmotion.

Efter fredagens terrorattack mot Stockholm finns ett antal saker som är väldigt tydliga. För det första är vi stolta över svensk polis och deras fantastiska insats. För det andra behöver den svenska polisen fler duktiga kollegor och högre lön.

Centerpartiet vill höja yrkets status och få fler att stanna kvar i yrket.

- Vi måste öka attraktiviteten och där är lönefrågan en viktig del. Vi gjorde det för lärarna och jag tror det är viktigt att vi gör det även för poliserna, säger Annie Lööf till Rapport.

Förslaget om höjda löner till polisen tillförs under en fyraårsperiod.

- Vi lägger nu ett förslag på 1,7 miljarder de kommande åren. Det innebär 2000 kronor mer i månaden, säger Annie Lööf.

Centerpartiet hoppas på politisk enighet i frågan.

- Det är riksdag och regering som fattar beslut om att polisen ska få mer medel så att man också kan få nödvändiga lönehöjningar. Det är inom ramen för den svenska modellen, avslutar Annie Lööf.

Centerpartiet föreslår 8 miljarder i en satsning på polisen som innebär:

  • Polisutbildningen byggs ut så att vi år 2021 har 2000 nya poliser i tjänst. Över en fyraårsperiod innebär det en kostnad på 3 miljarder kronor.
  • Polisen tillförs mer resurser för att kunna fortsätta satsningen på fler civilanställda. Totalt kommer polisen att ha ökat antalet civilanställda med 1300 personer. Det innebär en årlig kostnad på 850 miljoner kronor, och baseras på Polisens egna budgetunderlag.
  • Polisen tillförs mer resurser för att över en fyraårsperiod höja lönerna. År 2021 när alla nya poliser tagits i tjänst innebär det en höjning av alla löner med 2 000 kronor i månaden. Den totala kostnaden under perioden beräknas till 1695 miljoner.