Centerpartiet lokalt
  • / Press
  • / Pressmeddelande
  • / Miljardsatsning för fler dömda grova brottslingar och fler uppklarade vardagsbrott

Miljardsatsning för fler dömda grova brottslingar och fler uppklarade vardagsbrott

Annie Lööf föreslår i dagens SvD en miljardsatsning för fler dömda grova brottslingar och fler uppklarade vardagsbrott.
Förslaget som är en del av Centerpartiets vårbudgetmotion ger fler åklagare, bättre förutsättningar för att säkra den tekniska bevisningen och förstärkt vittnesskydd.

Fler och bättre betalda poliser är viktiga steg på vägen för ett tryggare Sverige, men det är inte tillräckligt.

- Oavsett om man bor på landsbygden, i en stadskärna eller i storstädernas utanförskapsområden har man ha rätt att känna sig trygg. Vi presenterar nu en miljardsatsning för att fler grova brottslingar ska bli dömda och att fler vardagsbrott ska klaras upp, säger Annie Lööf.

För att se till att fler grova brottslingar döms och att fler vardagsbrott kan klaras upp krävs även förstärkningar i andra delar av rättskedjan. Centerpartiet föreslår därför en kraftfull satsning på en miljard kronor som ger fler åklagare, bättre förutsättningar för att säkra den tekniska bevisningen och förstärkt vittnesskydd.

- Otryggheten riskerar att slita isär samhället. Det behövs ett politiskt ledarskap som kan öka tryggheten i hela landet. Vi vill därför satsa en miljard extra på fler åklagare, bättre skydd för vittnen och fler anställda som jobbar med teknisk bevisning, säger Annie Lööf.

Centerpartiets miljardsatsning:

  • Att Nationellt forensiskt centrum tillförs 500 miljoner över en fyraårsperiod, med främsta syfte att utöka antalet anställda. Det skulle snabba på rättsprocesserna och leda till bättre bevisning. Satsningen utgår från Nationellt forensiskt centrums egna önskemål.
  • Att Åklagarmyndigheten tillförs medel för att stärka verksamheten och anställa fler åklagare som en följd av ökade satsningar på Polisen. Med fler uppklarade brott ökar behovet av åklagare. Satsningen baseras på Åklagarmyndighetens egna budgetunderlag och innebär att 250 miljoner kronor satsas över fyra år.
  • Att vittnesskyddet stärks genom att 200 miljoner tillförs Polisen i syfte att stärka vittnesskyddet. Pengarna ska användas för att erbjuda ett bättre och mer välfungerande skydd, vilket ökar tryggheten hos deltagarna samt kommer öka folks benägenhet att vittna. En satsning på vittnesskydd innebär även en satsning på alla de som måste få hjälp för att gömmas undan sina familjer och som annars riskerar att mördas i hederns namn och de som befinner sig i livsfara på grund av våld i nära relation. Förslaget innebär även att man flyttar ansvar från socialtjänsten till Polisen som då får ansvar för såväl skydd som stöd till vittnen.