I dag släpps C-budgeten: Låt inte Sverige klyvas

I dag presenteras Centerpartiets vårbudget, med omfattande reformförslag för fler jobb och företag, ökad trygghet i hela landet och en närmare vård.
Budgeten innehåller bland annat en miljard för nära och tillgänglig vård i hela landet.
- Oavsett var du bor ska du få den vård du behöver, när du behöver den. Det är helt orimligt att det skiljer så mycket beroende på var i landet du bor, säger Annie Lööf.

"Låt inte Sverige klyvas". Det är namnet på Centerpartiets förslag till vårbudget, som presenterades på en pressträff med Annie Lööf och Emil Källström i dag.

Fokus i C-budgeten ligger på att minska klyvningen av Sverige, mellan arbetslösa och löntagare, mellan stad och landbygd, genom fler jobb och företag.

- När samhället klyvs blir människor otrygga och oroliga. Centerpartiets uppgift i svensk politik är att vända utvecklingen. Vi vill återigen skapa framtidstro och optimism. Istället för regeringens skattehöjarpolitik och bristande reformvilja vill vi skapa ett Sverige som håller ihop, säger Annie Lööf.

Centerpartiets vårbudget innehåller stora satsningar på ökad trygghet, bland annat genom resurser till fler poliser och en stärkt rättskedja.

- Vi måste öka säkerheten och tryggheten i utanförskapsområden, på landsbygden, i städer och tätorter. I hela vårt land behövs fler poliser, synliga och närvarande, för att kunna förhindra brott och utreda dem som begåtts, säger Lööf.

På pressträffen presenterades en ny satsning för att göra vården mer tillgänglig i hela landet - en tillgänglighetsmiljard. 

Det går ut på att landstinget får en summa pengar om patienterna får tidig kontakt med läkare på vårdcentralen. Det ska ske inom tre dagar - en skärpning från dagens sju dagar. Landstingen får också del av en större summa om de uppfyller kraven på snabbhet från diagnos till påbörjad eller slutförd behandling.

- När man är sjuk har man rätt att snabbt få träffa en läkare och få den vård man behöver, oavsett var man bor. Man ska också kunna räkna med en snabbare och mer tillgänglig vård genom hela vårdkedjan. Genom att premiera de landsting som ser till att den som är sjukt snabbt får den vård som behövs ökar vi också tillgängligheten till vården och människors trygghet, säger Annie Lööf.

Nya förslag i Centerpartiets vårbudget "Låt inte Sverige klyvas"

Här hittar du hela budgeten

Här hittar du sammanfattningen