Centerpartiet lokalt

Grattis Norge och tack för vårdförslag

Idag är det grannlandet Norges nationaldag – syttende mai.
Det uppmärksammar vi genom att presentera två av våra vårdförslag som inspirerats av just Norge.

Norge har liknande förutsättningar som Sverige. Det är mycket glesbygd och samma utmaningar men där man tänkt mer kreativt. I Sverige vill regeringen istället tvinga småföretagare att stänga – det drabbar främst glesbygden. I Norge har de istället uppmuntrats med politiska förslag där glesbygden står som vinnare.

Våra förslag: 

  1. Tillåt små vårdenheter för en närmare vård

    Vi ser att problemen i primärvården går att lösa. En av de viktigaste förändringarna som gav Norge en stark primärvård handlar om att läkare fått möjlighet att driva egna mindre verksamheter. Detta ledde till att bristen på 850 läkare utraderades på fem år. Utvecklingen gick från att bara hälften hade fast läkarkontakt i primärvården till att nästan alla fick det. Det är bra för patienten.

    En sådan förändring skulle även öka förutsättningarna för att bedriva vård i mer glest befolkade delar av landet. Det möjliggör för läkare utan eget kapital att ta steget till privat verksamhet med mer ansvar. Vi föreslår därför att det ska bli möjlighet att driva små vårdenheter genom ett smalare basuppdrag.

  2. Slopa kravet på allmänspecialistkompetens för att möta läkarbrist

    Vi behöver komma tillrätta med bristen på fasta läkare i stora delar av landet. I Norge valde man i samband med den stora primärvårdsreformen att ta bort kravet på allmänmedicinsk specialistkompetens och istället ställa krav endast på legitimation. Motivet var först och främst att få fler läkare till primärvården. Man bedömnde att det är bättre att ha en fast läkarkontakt hos en legitimerad läkare än ny läkare varje gång med olika specialistkompetens.

    Centerpartiet är övertygade om det är rätt väg att gå. Vi vill därför göra det möjligt för legitimerade läkare utan specialistkompetens att verka i primärvården som fast läkarkontakt. Det skulle minska bristen på läkare.

Tack Norge för dessa förslag. Och glad syttende mai!