RUT-succén fyller 10 år!

Annika Qarlsson var den första riksdagsledamoten i Sverige som lade fram en motion om att införa RUT-avdrag. För tio år sedan införde Alliansregeringen denna reform. Annika berättar om förslaget som blev succé.

Var fick du den idén ifrån?
- Det var jag och dåvarande Centerledamoten Birgitta Carlsson som redan 2003 föreslog att man skulle införa både RUT- och ROT-avdrag. Våra drivkrafter var att minska dubbelarbetet, skapa fler vita jobb och möjliggöra för fler yrkesarbetande att fokusera mer på jobbet.

I dag, 14 år senare, jobbar nästan 25 000 personer i RUT-branschen. Hade du förväntat dig en sådan succé?
- Mina förhoppningar från 2003 har överträffats med råge. Rapporterna har ju duggat tätt om de positiva effekterna av RUT-reformen. Hela synen på svartjobb har förändrats väldigt snabbt, från att vara okej för väldigt många till något som de flesta verkligen tycker är fel. Varje gång jag hör om hur många nya, vita jobb som skapats tänker jag: ”Vi borde bygga vidare på det här, skapa ännu fler jobb i ännu fler branscher”.

Och hur ska vi göra det?
- Dels har RUT-avdraget redan utvidgats till att omfatta även flyttservice, trädgårdsarbete och IT-tjänster, vilket kunde genomföras efter påtryckningar från Centerpartiet. Här borde man kunna gå längre och bredda det ännu mer på sikt. Vi vill som nästa steg tredubbla taket i RUT-avdraget, från 25 000 kronor till 75 000 kronor per år. Regeringen har ju halverat RUT-avdraget, vilket är en obegriplig åtgärd med tanke på hur många jobb som RUT skapat.

Så här tio år efter RUT-avdraget infördes, vad tycker du har funkat bäst?
- Det mest fantastiska med RUT-avdraget är att det har blivit Sveriges mest välfungerande integrationsåtgärd. Väldigt många nyanlända har fått in en fot på arbetsmarknaden och fått sitt första jobb tack vare RUT-avdraget, inte minst kvinnor. Dessutom har RUT-avdraget blivit en succé för kvinnors företagande. Både andelen utrikes födda och andelen kvinnor är betydligt högre i RUT-branschen än på arbetsmarknaden i stort, oavsett om det handlar om att driva företag eller vara anställd.