Utveckla RUT-avdraget för fler enkla jobb

Vid ett besök hos RUT-företaget Hemfrid presenterade Alliansens fyra partiledare idag hur de gemensamt vill utveckla RUT-avdraget.
Det handlar bland annat om att såväl bredda avdraget till nya tjänster och om att höja taket i RUT-avdraget.
- RUT- avdraget är en framgångsreform på väldigt många sätt. Nu vill vi gå vidare och utveckla det genom att bland annat tredubbla taket i RUT, från 25 000 kr till 75 000 kronor per år och person, säger Annie Lööf.

För Centerpartiet har RUT-avdraget alltid varit en högt värderad reform. Det var bland annat Centerpartiets riksdagsledamot Annika Qarlsson som var först med att driva förslaget om ett RUT-avdrag i riksdagen. Sedan det infördes 2007 har Centerpartiet drivit på för att fortsätta utveckla RUT på olika sätt. Vi presenterade så sent som i våras hur vi bland annat ville tredubbla taket och bredda avdraget till nya tjänster. Idag har hela Alliansen presenterat hur vi tillsammans vill utveckla RUT.

- Det är en pigg RUT som fyller 10 år på lördag och som vill fortsätta utvecklas. Att hela Alliansen nu går vidare och gör just detta är väldigt bra, säger Annie Lööf.

- Rut-reformen är en framgång för alla de som fått sitt första jobb inom RUT-sektorn, för pensionärer och småbarnsfamiljer, som är de flitigaste användarna av Rut, för företagandet och för hela samhället, fortsätter Annie Lööf.

Dagens förslag från Alliansen innebär att RUT-avdraget breddas till nya tjänster, däribland tvätt-RUT och flytt- och hämt-RUT, som handlar om bland annat hämtning och lämning av återvinning och flytthjälp. Alliansen föreslår också att taket i RUT tredubblas, från 25 000 kr till 75 000 kr per år och person. Dessutom vill Alliansen se ett bredare hem-avdrag för äldre och utreda en höjd avdragsrätt för äldre över 80 år, från 50 % till 60 %.

- Alliansen ökar nu ambitionen för RUT-avdraget, istället för att som regeringen sänka den genom att halvera taket. Nu visar vi hur ett utvecklat RUT kan skapa fler enkla jobb och ge fler människor en väg in i arbete, avslutar Annie Lööf.

Här kan du ta del av alla förslag som Alliansen presenterade idag