Annie Lööf: Vi skriver inte under avtal som hotar Sveriges säkerhet

Om Regeringen skriver på konventionen om ett kärnvapenförbud äventyrar det Sveriges säkerhet. Det skriver Annie Lööf, Kerstin Lundgren och Daniel Bäckström i Svenska Dagbladet idag.
- Centerpartiet kan aldrig acceptera ett avtal som går stick i stäv med Sveriges säkerhetspolitiska intressen. Det borde inte regeringen heller göra, skriver de.

Regeringen vill att Sverige skriver under konventionen om ett kärnvapenförbud. Men konventionens innehåll hjälper inte det globala arbetet mot kärnvapen utan riskerar istället att hota det globala icke spridningsavtalet.

Sveriges försvarssamarbeten med exempelvis USA, Frankrike och Storbritannien kan inte heller fortsätta att utvecklas som tänkt om Sverige skriver under avtalet.

- Vi ifrågasätter även om det nordiska försvarssamarbetet och det fördjupade försvarssamarbetet med Finland bortom fredstid kan fortsätta som planerat, skriver de.

Ytterst få EU-länder, inga Natoländer och inget nordiskt land har beslutat att skriva under utkastet till FN-konventionen. Finland, som likt Sverige, inte är med i Nato, men i EU, har valt att stå utanför.

Centerpartiet uppmanar därför regeringen att inte skriva under avtalet.

Läs hela artikeln här.