Centerpartiet lokalt
  • / EU-val 2019

EU-valet 2019

26 maj 2019 är det val till EU-parlamentet.

Här kan du läsa om Centerpartiets politik i EU.

 

Vi vill ha en bättre miljö

Centerpartiet vill att EU tar mer ansvar för miljön.

Vi måste minska användningen av onödig plast i vår vardag.

Vi måste minska mängden av gifter som sprids och som förstör miljön.

Våra hav är idag inte tillräckligt rena, det måste EU ta tag i.

Kläder som vi köper måste tydligt visa hur de är gjorda och att de inte innehåller gifter.


En röst för klimatet

Det är viktigt att EU tar ansvar för att rädda klimatet.

Det är ett mycket allvarligt läge.

Utsläpp av koldioxid måste minska rejält.

Centerpartiet vill att EU sätter högre mål när det gäller klimatet.

Vi vill att bilar, flyg och andra transporter inte ska smutsa ner miljön.

Vi vill att EU satsar på energi och bränslen som är förnybara.

Till exempel solenergi, vattenkraft och vindkraft.

Vi vill att det ska bli lättare att resa med tåg mellan länder.


En röst för sund mat och skydd av våra djur

Maten som produceras inom EU måste bli ännu bättre.

I Sverige finns tydliga regler för jordbruk och livsmedel.

Vi vill att EU också inför strängare regler för produktion av mat.

Regler som sedan alla länder måste följa.

Vi vill att användningen av antibiotika för djur som föds upp minskar rejält.

Bara sjuka djur behöver antibiotika.

Det finns en stor fara med att så mycket antibiotika används idag.

Om några år kommer vi inte kunna bota enkla sjukdomar, eftersom vi nu använder för mycket antibiotika.

Vi vill att kraven på företag som föder upp djur ska höjas.

Djur ska må bra i hela EU.


En röst mot extrema krafter och nationalism

I alla länder i Europa finns organisationer som sprider hat och rädsla.

Organisationer som vill stänga gränserna.

Centerpartiet vill ha samarbete mellan länder och människor, inte hat.

Mänskliga rättigheter måste alltid följas.

Vi vill att länder som inte ser till att mänskliga rättigheter följs ställs till svars.