Alla har rätt till en bra vård

De flesta sjuka som behöver vård saknar idag en fast läkare.

De träffar olika läkare vid varje besök på vårdcentralen.

En fast läkarkontakt på vårdcentralen borde vara grunden för bra sjukvård.

Många människor söker vård på vårdcentralerna.

Men bara var femte läkare i Sverige jobbar där.

Läkarna på vårdcentralerna jobbar mycket hårt och har svårt att hinna med.

Därför väljer många läkare att jobba på andra ställen.

Men utan läkare tvingas vissa vårdcentraler att läggas ner.

Och många vårdcentraler klarar inte av att hjälpa människor i tid.

Det gör att vården inte fungerar i hela landet.

Regeringen gör för lite åt problemen.

Centerpartiet vill göra vården bättre.

Vi vill att du ska kunna välja en fast läkare.

Så att du träffar samma läkare varje gång du behöver vård.

Den läkaren ska kunna hjälpa till när du har små eller stora problem.

Du ska också få behålla samma läkare, även om läkaren byter arbetsplats.

Vi vill att fler läkare ska vilja jobba på vårdcentraler

Därför borde läkare få starta egna mindre vårdcentraler. Det får de inte nu.

Vi vill också ha en gräns för hur många som kan välja en viss läkare.

Då blir det mindre stressigt för läkarna.

Och fler äldre läkare orkar jobba kvar.

Människor som behöver hjälp har rätt till en bra vård,

Utan långa väntetider eller olika läkare varje besök på vårdcentralen.

Sverige behöver politiska förändringar så att vården blir bättre.

Därför behövs Centerpartiet.