Assistanslagen ändras efter kritik från Centerpartiet

Centerpartiet vill att

att personer med

funktionsnedsättningar

ska få den hjälp de behöver.

Så är det inte idag.


Det finns regler som bestämmer

vem som har rätt till hjälp.

Reglerna finns i en lag som heter LSS.

Men reglerna har använts hårdare

än vad det var tänkt.

Många har inte fått hjälp

fast de borde fått det.

Familjer har delats upp

eftersom föräldrarna inte haft råd

att vårda sina barn hemma.

Centerpartiet har sagt till regeringen

att de behöver ändra reglerna.

Nu har regeringen lyssnat.

Regeringen ska ändra i lagen LSS

Så att fler som behöver hjälp ska få det.

Centerpartiet tycker att ändringarna är bra.

Men det är dåligt att det har tagit så lång tid.

Många människor har fått lida i onödan.


- Det är oansvarigt av regeringen

att vänta så länge med att ändra LSS.

Sverige får inte behandla människor så här,

säger Anders W Jonsson,

vice partiledare för Centerpartiet