Säkra den svenska maten

Hälften av den mat vi äter i Sverige
kommer från andra länder.

Om det blir krig så kan det bli
svårt att för Sverige få mat.

”För att vi ska kunna säkra
tillgången på mat om det blir krig
så måste Sverige bönder få bättre villkor”
skriver Daniel Bäckström och
Kristina Yngwe från Centerpartiet i en debattartikel.

Hälften av all mat svenskarna äter kommer från andra länder
Skulle Sverige hamna i en kris, eller till och med i krig,
så kan det innebära stora problem.
Då får vi svårt med tillgången på mat.

Sverige är väldigt dåligt förberett för krig.
Om kriget kommer skulle hyllorna i butikerna tomma
inom ett dygn.

De centrala lagren skulle klara sig en vecka.
Det kan dessutom bli svårt att köra ut maten
från de centrala lagren.

Tillgången på mat är beroende av en säker omvärld.

För att vara säkra på att vi får mat om det blir krig
måste Sveriges bönder få bättre villkor.

För att öka andelen svensk mat på våra matbord är det viktigt:

  • Att det blir billigare att driva jordbruk i Sverige
  • Att alla länder i EU ska ha lika hårda krav på miljön och på djurskyddet som svenska bönder har.
  • Att öka och bevara mark som man kan odla på.

Centerpartiet har över 90 förslag hur man stärker matkedjan.
I vår budget vi förslag som:

  • Sänkt arbetsgivaravgift för bönder
  • Höjd återbetalning av dieselskatten
  • Göra det billigare att driva ett miljövänligt jordbruk
  • Stärka svenska bönders möjlighet att konkurreramed utländska bönder

Men mer kommer att behövas göras.

Vi måste öka våra lager av mat och andra viktiga varor.

Vi behöver en plan för hur vi ska få maten från lagren ut i landet om det blir krig.