C: Barn med funktionsnedsättning måste få bättre hjälp

LSS

Sverige är ett rikt land. Vi har råd att ta hand om de som behöver mest hjälp.

Vissa kommuner
tvingas bygga barnhem för barn
med funktionsnedsättning.

I ett rikt land som Sverige
borde vi ha råd att vårda barn
med funktionsnedsättning hemma.

När barn förlorar rätten till
personlig assistans från staten
blir det tungt för föräldrarna
att hjälpa barnet dygnet runt.

När staten sviker
är det kommunerna som måste betala.
Och det är dyrt.

Sveriges Television har gjort en undersökning.
I den undersökningen svarar
113 av 213 kommuner att de har svårt
att ge familjer den hjälp som behövs
för att barn med funktionsnedsättningar
ska kunna bo kvar hemma.

Regeringen har sedan 2014
gjort det sämre för personer
med funktionsnedsättning.
LSS-lagen ska ge människor
med funktionsnedsättning
rätten till personlig assistans
för att kunna leva ett bra liv.
Men den har inte fungerat.

Centerpartiet vill att barn
med funktionsnedsättning
som behöver hjälp
ska få det.