Centerpartiet lokalt
  • / Val 2018

Val 2018

Bild

I höst är det val i Sverige

9 september år 2018 är ett viktigt datum.

Då väljer vi vilka politiska partier som

vi vill ska bestämma i Sverige.

Vi väljer också vilka politiska ledare som

vi vill ska bestämma.

Valet i höst är viktigt.

Vi behöver visa att vi väljer medmänsklighet.

Att vara medmänsklig är att hjälpa andra människor.

Vi tror mer på möjligheter än att fastna i svårigheter.

Att alla människor har en egen kraft och en egen vilja.

Vad väljer du?

Det är mycket som är bra i Sverige. Men allt är inte bra.

Många får vänta för länge på att få vård.

Många känner att de inte är en del av samhället.

Utsläpp av farliga gifter i naturen ökar.

Det är till exempel bilar som släpper ut koldioxid.

Centerpartiet vill göra något åt de problem som fi nns.

Vi ser stora möjligheter att få det bättre.

Gröna jobb är arbeten som är bra för miljön.

Det kan vara arbete i skogen eller på landsbygden.

Vi vill ha medmänsklighet - inte främlingsfientlighet.

Att vara medmänsklig är att hjälpa människor.

Att inte se andra människor som ett hot.