Valet 2022

Centerpartiet finns för dig som bryr dig om verkliga problem i vardagen – och vill göra något åt dem.

Vill du göra något åt klimatförändringarna innan det är för sent?

Vill du att det blir fler jobb och företag i hela landet, inte bara i storstäderna?

Vill du stoppa mäns våld mot kvinnor?

Vill du att samhället ska satsa mer för att hjälpa barn med psykisk ohälsa?

Tycker du att Sverige ska hjälpa människor som flyr från krig, precis som andra länder gör?

Tycker du att vi behöver mer samarbete, inte mindre?

Önskar du det bästa för Sverige?

Välj då ett grönt parti som är för frihet och som vill samarbeta för Sveriges bästa – välj Centerpartiet!


RÖSTA PÅ DET SOM ÄR BÄST FÖR SVERIGE

Vi vill att alla ska vara fria att bestämma över sig själva.

Vi vill sänka skatterna och göra så att fler kan ha företag.

Vi tror på alla människors lika värde.

För oss är det självklart att domstolar inte ska styras av politiker eller andra med makt.

Det är också självklart att alla ska vara lika inför lagen.

Vi kämpar för att kvinnor och män ska behandlas lika.

Du ska få älska vem du vill – och inte vara rädd för att visa det.

Vi vet att det är kris för klimatet.

Därför vill vi att man ska kunna tanka bilar med förnybart bränsle i stället för vanlig bensin och diesel, och vi vill att el ska vara miljövänlig.

Det är en politik för Sveriges bästa.


VAD ÄR BÄST FÖR KLIMATET?

Klimatet blir allt varmare.

Därför behöver vi göra mer för att stoppa uppvärmningen.

Sverige ska vara bland de första i det arbetet.

Till exempel måste vi minska farliga utsläpp och skapa nya jobb som skyddar miljön och klimatet.

  • Utsläppen måste minska mycket.
  • För klimatets skull måste mer mat produceras nära oss.
  • Det måste gå fortare att få fram ny energi från sol, vind och vatten.

 

VAD ÄR BÄST FÖR JÄMSTÄLLDHETEN?

Män och kvinnor måste ha lika villkor.

Därför ska kvinnor få högre löner, och ha samma chans som män att bli chefer.

Alla kvinnor och barn måste skyddas mot våld.

Alla i Sverige måste ha samma möjlighet till vård i hela landet, och varje ny mamma och nyfött barn ska få världens bästa vård.

Det måste vara lika lön för lika arbete, och det måste bli lättare för kvinnor att starta nya företag.

 

VAD ÄR BÄST FÖR LANDSBYGDEN?

Landsbygden bygger Sverige. Hela landet.

Här kan nya jobb skapas, och härifrån kan vi få mat och bränslen som är mindre skadliga för miljön och klimatet.

  • Det måste bli lättare att ha företag – då skapas jobb i hela Sverige, inte bara i storstäderna.
  • Det måste finnas bra vägar, järnvägar och internet i hela landet.
  • Det måste bli enklare att bygga hus och bo på landsbygden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.