PARTILEDARkandidat

Daniel Bäckström

Lär känna Daniel Bäckström, en av kandidaterna som valberedningen nominerat till Centerpartiets nya ordförande.

Lyssna med en intervju med Daniel på Spotify

sol-has-bg sol-light-text

Lär känna Daniel Bäckström

Partiledarskapet

Varför vill du bli partiordförande för Centerpartiet?

Det här är något som växt fram under hösten efter att många hört av sig om att jag bör stå till förfogande att bli ny partiledare. Jag vill vara en förenande kraft som bidrar till att stärka partiet på alla nivåer och forma sammanhang som ger Centerpartiet en solid bas och bärande roll i svensk politik i en orolig tid.

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap?

Situationsanpassad och samtidigt principfast. Jag är trygg, uthållig och har lätt att se helhet. För mig är det viktigt att lyssna, lyfta och se andra människors förmågor och behov.

Jag har lätt att uppmuntra och vill se resultat, samtidigt som andra får växa och ta plats för att göra organisationen bättre. Min grundsyn är positiv och för mig är det alltid viktigt att sträva efter att göra skillnad på sak och person.

Vilken typ av partiordförande vill du vara?

Jag vill leda och arbeta i ett starkt team med personer med olika goda egenskaper och förmågor att nå fram till konstruktiva lösningar. Partiet behöver fler framträdande företrädare i olika frågor.

Jag vill vara en närvarande partiordförande som rör mig i hela landet. Jag vill bygga förtroende såväl hos dem som känner sig maktlösa som hos dem med mycket inflytande. Jag vill kunna förena uppdraget med fungerande familjeliv.

Nämn några av dina personliga egenskaper som kan bidra till ett starkt partiordförandeskap.

Jag är ödmjuk, trygg och lugn. Upplevs ha hög integritet och lätt att skapa förtroende hos andra. Jag har ett gott minne. Tycker om att bygga nätverk och knyta kontakter i olika sammanhang. Är tydlig och konsekvent när det behövs. Tycker om att förhandla och hitta goda politiska uppgörelser.

Har du någon särskild erfarenhet från utanför politiken som du tror kan hjälpa dig i rollen som partiordförande?

Livet i hembygden för med sig många erfarenheter om livsvillkoren på landsbygden. Det är en fördel att regelbundet träffa människor i andra sammanhang för att lättare förstå frågor ur deras perspektiv. Mitt livslånga engagemang i kyrkan och för utsatta gör det lättare att se människor i nöd.

Politisk hemvist

När gick du med i Centerpartiet, och varför blev det just Centerpartiet?

Under gymnasietiden blev jag medlem och aktiv hemma i Tveta Centeravdelning. Jag har alltid sympatiserat med Centerpartiet och blev som barn tidigt engagerad genom att sätta upp egna valaffischer inför val. Jag växte upp i en bygd med många centersympatisörer och ett starkt engagemang för föreningsliv och bygdeutveckling.

Jag kände mig hemma i avdelningens fina arbete och tyckte kommunens centerledning gjorde det mycket bra. Är i grunden decentralist och har alltid haft svårt att förstå hur godtyckliga centralistiska beslut flyttat eller avvecklat fungerande verksamheter.

Det var lätt att välja Centerpartiet med tron på den enskildes möjligheter och egna ansvarstagande, synen på företagande och äganderätten, jordbrukspolitiken och strävan efter rättvisare villkor och en bättre miljö.

Vilken centerpolitiker har inspirerat dig mest? Har du någon annan särskild politisk förebild?

Min företrädare och politiske mentor i Säffle, Halvar Pettersson, inspirerade på djupet och betydde oerhört mycket för mig. Även Thorbjörn Fälldins sätt att vara, leda och agera var föredömligt.

Hur skulle du personligen benämna din ideologiska hemvist?

Borgerligt socialliberal.

Berätta om något du drivit eller bidragit till inom politiken som du är extra stolt över.

Under kommunalrådstiden i Säffle initierade vi tidigt ett omfattande och framtidsinriktat investeringsarbete tillsammans med utvecklingsgrupperna som resulterade i att vi blev först med att bygga fiberoptiskt bredband i hela kommunen. Det har medverkat till en starkare landsbygdsutveckling.

Ett annat viktigt område jag har fått vara med och utveckla senare tid är att få till de stora satsningarna på totalförsvaret.

Centerpartiet framåt

Hur ser framtidens Centerparti ut, om du får bestämma?

Partiet är en ledande politisk kraft i mitten med förmåga att agera statsbärande oavsett vilken fråga det gäller.Partiet har en tydlig hållbar profil, ekonomiskt, socialt och miljömässigt.Partiet har förmåga att attrahera väljare i hela landet, såväl i landsbygd som i storstad.Partiet har utvecklat politiken inom fler områden.Partiet har stärkt och utvecklat sin organisation och har engagerade medlemmar och verksamhet i varje bygd i hela landet.

Vilka huvudsakliga politiska områden tycker du att Centerpartiet ska profilera sig inom?

Det handlar om att vara en trygg statsbärande politisk kraft i en orolig omvärld. Sverige behöver en grundläggande vardagsberedskap, uthållighet och försörjningstrygghet att klara såväl klimatförändringar som ett försämrat säkerhetsläge.

Ökat fokus på trygghet, säkerhet och omställning med satsningar på det förnybara, klimatsmarta och långsiktigt hållbara. Sverige behöver ett decentraliserat perspektiv inom alla politikområden. Det stärker inte bara resurserna i hela landet, det ökar också vår motståndskraft.

Vi behöver fortsatt fokusera på företagande, bättre infrastruktur och digitalisering för att skapa jobb och förutsättningar att växa i hela landet. Skola och utbildning är grunden för ett fungerande samhälle, liksom hur vi utvecklar och organiserar sjukvård och äldreomsorg.

Vi behöver därför forma en heltäckande politik för vår gemensamma välfärd och den enskildes grundtrygghet genom hela livet – från vaggan till graven.

Hur ska en väljare tänka på Centerpartiet som parti?

Ett tryggt och trovärdigt parti i en väldigt stökig och orolig tid.

Vad är det unika med partiet?

Det unika är vår långa folkrörelsetradition i hela Sverige som ser till hela Sveriges bästa. Partiet är pragmatiskt och inriktat på att söka lösningar på samhällsproblem med en tydlig ideologisk och moralisk kompass.

Hur ska Centerpartiet behålla sin roll som ett parti för hela Sverige?

Centerpartiet är det enda partiet som helhjärtat driver landsbygdsfrågor och utveckling i hela landet, såväl före, under som efter en valrörelse. Vi behöver finna en väg där invånare i olika sammanhang känner igen sig och känner sig hemma i centerrörelsen oavsett var man bor eller verkar. Här ligger en stor utmaning för oss att hantera, och då är det oerhört viktigt med ett genuint engagemang och en grundläggande förståelse i hela partiet för att hela Sverige ska leva.

Hur kan Centerpartiet även i framtiden verka som den folkrörelse partiet i grunden är?

Vårt fokus måste vara att nå en god representation i hela landet.

Det handlar om att utveckla en livskraftig grundorganisation i alla kommuner, nära människor, där vi som ett decentraliserat och inkluderande parti förankrar beslut på ett annat sätt än de toppstyrda och centralistiska partierna.

Politiken i centrum

Med ett starkt landsbygdsperspektiv och engagemang i alla beslutande instanser kan vi skapa bättre förutsättningar att driva en politik för hela landet.

Det gör vi genom att:

 • Stärka konkurrenskraften och främja investeringar i svenskt jord- och skogsbruk.
 • Lyfta fram försörjningstrygghet under kris och krig som ett strategiskt område i en uppdaterad livsmedelsstrategi.
 • Underlätta för generationsskiften i svenskt jordbruk och fiske.
 • Öka produktionen av svenska insatsvaror och bränslen.
 • Stärka äganderätten.
 • Värna Sveriges beslutanderätt om svenskt skogsbruk
 • Prioritera resurser för fungerande kommunikationer och bättre infrastruktur.
 • Öka polisnärvaron i hela landet.
 • Främja investeringar i landbaserade fiskodlingar och stärkt livsmedelstrygghet
 • Förenkla regelsystem och tillsyn.
 • Underlätta för besöksnäringen.
 • Göra en skatteöversyn så att resurser i ökad utsträckning stannar där produktionen sker.
 • Värna naturbruksutbildningarna.
 • Säkerställa en fungerande rovdjursförvaltning.
 • Förenkla för lokala leverantörer och producenter att delta i den lokala upphandlingsprocessen.
 • Anpassa strandskyddet i grunden, så det blir enklare att bygga och bo och driva verksamheter i hela landet.
Senaste nytt

Fler nyheter

 • Född: 1975 i Säffle, Värmland. 
 • Bor: På mindre gård i Tveta i Säffle. Är gift, har tax och jämthund, katt och tre nordsvenska arbetshästar.
 • Utbildning: Pol kand i statsvetenskap
 • Intressen utanför politiken: Jakt, Hundar, kör häst i skogen. Engagerad i kyrka och deltar gärna i scoutläger.
 • Det här visste ni inte om mig: Är bra på att teckna älgar och tycker om att spela gitarr.

UPPDRAG OCH ERFARENHET:

 • Riksdagsledamot sedan 2014. Centerpartiets gruppledare i riksdagen och landsbygdspolitisk talesperson.
 • Tidigare: Försvarspolitisk talesperson 2014-2022. Distriktsordförande Värmland C 2011-2019. Ordförande för Grensekommittén Värmland-Östfold. Ledamot i Region Värmland. Ledamot i Miljö och byggnadsnämnden 1994-2002. Kommunfullmäktigeledamot i Säffle 1998-2014. Kommunstyrelsens vice ordförande i Säffle 2003-2005. Kommunstyrelseordförande i Säffle 2005-2014. Ledamot Försvarsberedningen.
 • Övrig erfarenhet: Styrelseledamot i Sparbankstiftelsen Alfa. Styrelseledamot EFS riks. Arbetat som väktare och i skola. Ordförande i Hagtjärns Viltvårdsområde.

Presskontakt:

William Fröding, pressekreterare

0723 510 873

william.froding@centerpartiet.se

Daniel Bäckström

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.