PARTILEDARkandidat

Elisabeth Thand Ringqvist

Lär känna Elisabeth Thand Ringqvist, en av kandidaterna som valberedningen nominerat till Centerpartiets nya ordförande.

Lyssna på en intervju med Elisabeth på Spotify

sol-has-bg sol-light-text

Lär känna Elisabeth Thand Ringqvist

Partiledarskapet

Varför vill du bli partiordförande för Centerpartiet?

Jag vill med handlingskraft driva en politik som skapar framtidstro. Jag tror mig ha de egenskaper och erfarenheter som kan ta oss till en valvinst.

Jag valde att komma hem till Centerpartiet igen av tre skäl: jag är övertygad om att klimatkrisen på allvar hotar vår framtid, är rädd för konsekvenserna för det fria samhället om den konservativa och auktoritära dagordningen vinner mark samt upprörs över den utbredda vanmakt som människor känner i vardagen över att inte kunna påverka sitt liv till det bättre och att samhället inte längre levererar.

Vi ska vara ett grönt, liberalt och borgerligt alternativ både till högerpopulism och socialism. För att nå dit måste vi bli bättre, både på att förstå och på att bekräfta människors oro, oavsett var man bor och hur man lever. Vi ska ge handfasta svar på hur vi vill förändra Sverige till ett inkluderande samhälle där alla kan känna trygghet och framtidstro.

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap?

Mitt ledarskap präglas av nyfikenhet, lyssnande, glädje, tempo och handlingskraft. Det är egenskaper som visat sig vara till stor nytta oavsett om jag varit fritidspolitiker, politisk tjänsteman, entreprenör eller vd.

Jag lägger mycket tid på att förstå utgångsläget och utmaningen innan jag formar det lag som ska leda arbetet som ligger framför oss. Tillsammans formuleras sedan en vision, en önskad position och en plan som både medlemmar och våra väljare känner lust och stolthet att bära. Min erfarenhet är att när utgångspunkten, målet och vägen är tydlig, då är det lätt för både förtroendevalda och medarbetare att leda och utveckla sin del av arbetet.

Jag vill vara en partiordförande som ser många runt omkring mig lyckas, det är det enda sättet att skapa en gemensam succé. För att lyckas så måste man också få misslyckas. Något som är en naturlig del av våga skapa något bättre än den man har idag.

Nämn några av dina personliga egenskaper som kan bidra till ett starkt partiordförandeskap.

Min frågvishet har varit min största tillgång som investerare och entreprenör. Jag är ju sällan experten på något område men jag är bra på att förstå hur affärsideer är tänkta att fungera och vilka verkliga problem som de löser. Det är en egenskap som jag tror är central i ett läge där Centerpartiet bättre måste visa att vi förstår Sveriges utmaningar, framtid och människors vardag.

Jag är också entreprenör och tar mig bara an uppgifter som jag känner stor passion för. Det innebär att jag med stor entusiasm försöker hitta sätt att lösa problem där andra säger att det inte går, är väldigt svårt, omöjligt eller att det provats tidigare och inte fungerat.

Jag har ett strukturerat arbetssätt för att konkretisera både strategi och taktik, och för att utveckla hela organisationen. Mina medarbetare brukar uppskatta detta handlingskraftiga och transparenta sätt att arbeta.

Det finns också många exempel på när jag startat med en idé på ett papper som sedan utvecklats till nya verksamheter som gett möjligheter för andra att förverkliga sina idéer. Det finns en mängd idéer som har börjat utvecklats men där jag, tillsammans med mitt team, tittat på prototypen som vi tagit fram och fattat beslut om att avsluta projektet. Det är tufft men måste göras för att inte lägga resurser på fel saker.

Har du någon särskild erfarenhet från utanför politiken som du tror kan hjälpa dig i rollen som partiordförande?

Jag har arbetat med att leda flera stora och svåra omställningsprocesser, både i företag och i organisationer. Den erfarenheten gör att jag vet hur jag ska få medlemmar, förtroendevalda och medarbetare med mig i ett förändringsarbete.

Som företagare har jag startat nya verksamheter och vet hur det är att bygga upp något från bara en idé där jag måste övertyga andra om att investera sina pengar eller sin tid i.

Som investerare har jag mött ett tusental startups som visat på ny teknik. En ständig exponering mot nya idéer gör att jag har bra spaning hur digitalisering och klimatomställningen kommer att förändra samhället i grunden.

Politisk hemvist

När gick du med i Centerpartiet, och varför blev det just Centerpartiet?

1991. Min första politiska aktion var när jag tyckte att busskortsreglerna för Östersunds gymnasister var orättvisa. Jag startade en namninsamling, som fick finfin press i Östersund Posten när jag lämnade den till kommunledningen. Det centerpartistiska oppositionsrådet Pelle Söderberg tyckte att jag skulle ställa upp på kommunens ungdomslista, så det gjorde jag. Det borgerliga (fast det då kallades icke-socialistiska) gröna partiet kändes rätt för mig då. Det gör det fortfarande.

Vilken centerpolitiker har inspirerat dig mest? Har du någon annan särskild politisk förebild?

Maud Olofsson, som jag jobbade med under fem år, där jag på nära håll såg hur hon ständigt utmanade maktstrukturer och hur hon var helt obrydd inför att sätta hårt mot hårt i förhandlingar med allt från ryska energiministrar till amerikanska bilproducenter.

En annan politisk förebild är USA:s tidigare utrikesminister Madeleine Albright. Hon hade många olika karriärer och kom sedan tillbaka till politiken efter 60.

Hur skulle du personligen benämna din ideologiska hemvist?

Liberal.

Berätta om något du drivit eller bidragit till inom politiken som du är extra stolt över.

Jag är väldigt stolt över det arbete som jag gjorde inom Centerstudenter (då Centerpartiets Högskoleförbund) tillsammans and Henrik Sjöholm, Gustav Hemming, Martin Ådahl, Mattias Johansson, Linda Modig med flera för att utveckla Ekohumanismen till den liberala gröna politiken. Vårt arbete blev början på det partiprogram som sedan antogs 2002.

Centerpartiet framåt

Hur ser framtidens parti ut om du får bestämma?

Framtidens parti kan ta tillvara människors vilja till att bidra till ett bättre samhälle, där det är lätt att engagera sig på det sätt som passar var och en. Politik är svåra och allvarliga avvägningar, men själva partiet måste vara inkluderande och glädjefyllt.

Centerpartiet står inför stora utmaningar i ett nytt politiskt landskap, där vi haft svårt att orientera oss. Vi måste mycket bättre förstå både vår samtid och framtidens utmaningar. Utifrån detta kan sedan sakpolitiken omprövas och utvecklas baserat på det partiprogram vi redan har. Politiken kan sedan formas gemensamt, i alla de olika forum som finns i rörelsen och sedan fastslås under två stämmor innan nästa val. Partiets utmaning är att ta vara på de väljare vi har idag, vinna tillbaka dem vi förlorat och samtidigt söka nya väljare. När vi vet vart vi ska gå och vad vi ska göra så ska vi sedan anpassa organisationen, både struktur och kommunikation, så att allt hänger ihop och stödjer varandra.

Samarbetsformer och politisk utveckling måste också på riktigt kliva in i den digitala världen och låna det bästa från hur man bygger nya typer av företag. Det finns mängder med samarbetsverktyg som gör att man både kan jobba med lokala perspektiv och med sakfrågor. Det finns många som är medlem där man bor men som också vill vara med och bidra med bra idéer och insatser på platser där man tillbringar somrar och vintrar. Det kan också vara människor som har särskild kunskap inom specialområden och vill bidra till att utveckla politiken inom dessa. Med digitala verktyg är det lätt att arbeta med detta utan att behöva skapa särskilda medlemskap eller ytterligare avdelningar inom organisationen.

Hur anser du att Centerpartiet kan utveckla och förbättra vår organisation framåt?

I november 2022 så går det bara ge en del av svaret. Slutsatserna från valanalysgruppen är oerhört viktiga innan man tar ut riktningen. Men utifrån det jag ser idag så behöver vi vitalisera partiet lokalt och regionalt så att vi kan vara en lyssnande och närvarande organisation överallt i Sverige. Jag tänker mig att det är en kombination av utbildningsinsatser för medlemmar och förtroendevalda, ett program för att ta tillvara engagemanget från nya väljare och utvecklingen av digitala stöd för att underlätta kretsarnas och distriktens arbete med att prata med väljare även mellan valrörelserna.

Jag vill också självklart använda mig av det jag beskriver ovan i hur framtidens parti ska se ut. Det är helt nödvändigt att än mer omfamna digitala verktyg på det sätt som framgångsrika organisationer och företag gör runt om i världen. Och till den som säger att dessa oftast tar mer tid att lära sig än den nytta de ger så vill jag säga att det nog är fel på verktyget. Som konsumenter har vi alla förenklat våra liv radikalt för att det är användarvänliga verktyg. Exakt så måste vi tänka på digitala hjälpmedel för en folkrörelse som vill lägga mycket tid på att lyssna på människor, utveckla politik och umgås och så lite tid som möjligt på administration.

Vilka områden tycker du att Centerpartiet ska profilera sig inom?

Den huvudsakliga inriktningen som ett grönt liberalt parti ligger stå fast, men behöver utvecklas med ett större sakpolitiskt fokus, även då man tar debatten mot auktoritära och nationalistiska partier. Valet 2022 visade att det finns en stor grupp väljare som är missnöjda med de etablerade partiernas förmåga att lösa vardagsproblem – trygghet, skola, skolskjutsar, bemannade vårdcentraler, grundläggande service. Centerpartiet behöver prioritera att lyssna på dem och utforma en politik som upplevs fungera i vardagen och samtidigt vara ett alternativ till populismens enkla lösningar. Vi ser ju redan idag hur svulstiga löften blivit till ingenting på områden där vi haft rediga och väl grundade förslag.

Valanalysen är även i denna fråga helt avgörande för att hitta rätt för partiet. Den måste också kompletteras med en analys av Sveriges framtida utmaningar.

Kommunikativt måste Centerpartiet bli väsentligt bättre på att agera i det nya medielandskapet. Exakt hur detta ska göras är en strategisk och taktisk fråga som jag enbart kommer att prata om i interna sammanhang.

Hur ska en väljare tänka på Centerpartiet som parti?

Jag vill nå ett läge då väljare tänker på att Centerpartiet är partiet för den som vill bryta den vanmakt som man känner. Vissa frågor, som klimathotet, är stora, medan andra handlar om att det inte går få plats på äldreboende för en förälder som behöver, eller att man inte kan bruka sin skog som man vill. De ska också tänka på Centerpartiet som det konsekvent frihetliga borgerliga partiet som står upp för varje människas rättigheter i hela Sverige.

Hur ska Centerpartiet behålla sin roll som ett parti för hela Sverige?

Parties idéprogram från 2013 är fortsatt relevant oavsett om man bor på landsbygd eller i storstad.. “Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Det är därför vi vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt. Det är därför vi försvarar alla människors frihet från förmynderi och påtvingad kollektivism. Det är därför vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla människor möjligheter att förverkliga sina liv och sina drömmar och utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat. Det är därför vi vill bevara vår planet och ekosystemet, som är den långsiktiga grunden för frihet och välfärd. Det är därför vi tror på människors rätt att bygga en framtid varhelst i vårt land de vill bo, vart än de känner att de hör hemma.”

Det hänger mycket ihop med vad partiet behöver göra för att utveckla politik, organisation och kommunikation (se ovan). Vi behöver också bli bredare i vår förståelse av hela Sverige och bli bättre på att utforma politik för och prata med väljare på landsbygden och i landets alla samhällen, småorter och städer. Att vara ett parti för hela landet kräver att regionalpolitiken inte bara fokuserar på de gröna näringarna, utan även på tillgången till grundläggande samhällsservice, vilket också kräver levande och växande tätorter och företag

Hur kan Centerpartiet även i framtiden verka som det folkrörelseparti som det i grunden är?

Centerpartiet har 25 000 medlemmar fördelat på avdelningar, kretsar och distrikt. Mycket av föreningsrörelsen professionaliseras och centraliseras idag. Men för ett politiskt parti som har decentralisering som sitt bärande tema så är det helt avgörande att den lokala kopplingen är stark.

Pandemin innebar både för Centerpartiet och många andra företag och organisationer en övergång till ett nytt sätt att arbeta digitalt. Den erfarenheten behöver ta ytterligare steg för att på olika sätt engagera fler medlemmar och inte minst nya medlemmar i utvecklingen av politiken lokalt och nationellt.

När många människor känner sig alltmer skrämda av att delta i de offentliga, digitala samtalen så kommer vanliga samtal runt ett kaffebord där man kan pröva och utveckla sina tankar bli viktigt.

Politiken i centrum

Centerpartiets landsbygdspolitik

Vi vet att framgångsrika landsbygder förutsätter att det finns bra vägar, kollektivtrafik och digitala kommunikationer som binder samman kommuner, regioner och landsändar. Det förutsätter att det är lätt att bygga och bo på landsbygden, och att skola, omsorg och hälsovård finns nära människorna på landsbygden. Det förutsätter även att det finns fritids- och kulturaktiviteter och det kräver att landsbygdens företagare får det förutsättningar de behöver. Detta bygger framtidstro.

Mycket av det missnöje vi sett utanför städerna handlar om människors känsla av vanmakt och det är lika viktigt att partiet lyssnar och ger röst till detta som att vi föreslår smarta lösningar. Landsbygdspolitiken är en kombination av lokal, regional och nationell politik och därför har Centerpartiet med sin stora representation i hela landet också de bästa förutsättningar för att uppdatera och förnya landsbygdspolitiken.

På landsbygden och småorterna spelar företagsamheten en än viktigare roll än i större städer och jag vill utforska möjligheterna hur det går att ytterligare främja företagandet lokalt beträffande kapitaltillgång, upphandlingsregler och schablonregler. Oavsett om det är tjänsteföretag, tillverkande verksamhet eller lantbruk.

Det finns också en misstro kring hur viltvården och jakten fungerar idag. Som jägare vet jag att åsikterna går isär även inom jägarkåren. Här måste vi också lyssna och uppdatera bilden av hur det verkligen ser ut runtom i landet beträffande rovdjur och skadedjur.

Centerpartiets vård- och omsorgspolitik

Vård- och omsorgs politiken har under de senaste tjugo åren varit en av väljarnas viktigaste fråga. Vi är väl grundade i övertygelsen om att så mycket av vården som möjligt ska ske nära människor. Jag tror att vi behöver bli vassare på att förklara varför decentralisering av beslutsfattande och primärvård leder till bättre vård och omsorg. Inom Centerpartiet tas det ofta för givet, men det behöver dels backas upp med fakta, dels behöver vi bli bättre på att definiera vad som faktiskt ska vara likvärdigt även i ett decentraliserat system.

Ett trovärdigt försvar för decentralisering kräver också att vi klarar av att vara tydliga med vad som behöver centraliseras, nationellt eller till regionala sjukhus, därför att det kräver specialiserade resurser. Det är möjligt om vi också trovärdigt kan redogöra för hur vi ska säkerställa tillgången till denna specialiserade vård i hela landet, genom t.ex. telemedicin och utstationerade ambulanshelikoptrar för snabba transporter.

Vi måste också lära och förstå från andra länder hur man jobbat med digitalisering på ett smart sätt i vården och då menar jag inte journalsystem och videosamtal utan nästa nivå av digitalisering som kan möjliggöra nära vård som är i toppklass.

Centerpartiets politik kring demokrati och jämställdhet

Centerpartiet måste vidareutveckla begreppet decentralisering när vi talar om demokrati. Efter många år som regeringsbärande och som samarbetsparti till regeringen är det lätt att bli “ett med systemen”. Centerpartiet behöver bli tydligare på hur vi ska förena starkt och stärkt lokalt självstyre med likvärdiga villkor i hela landet. Jag vill utvärdera hur ett rättvist fördelningssystem ser ut, så att vi inte förstärker dagens orimliga situation, där de kommuner som har högst skatt också har den lägsta ekonomiska förmågan att erbjuda samhällsservice. Systemet måste också ta hänsyn till de ingrepp som görs i vissa områden för att vi ska generera energi, inkomster och välfärd för hela landet, men som lokalt ger sår i naturen. Det behöver göras förutsättningslöst och med stor öppenhet inför olika lösningar, men med den tydliga utgångspunkten att kommuners likvärdiga möjligheter att erbjuda samhällsservice ska öka.

Partiet har en väl utvecklad politik för jämställdhet och en lång tradition av starka kvinnliga ledare. Det finns en ny utmaning att unga män i hög utsträckning ifrågasätter jämställdhetsfrågorna. Det verkar som att efter varje framgångsvåg för jämställdheten så kommer ett stort bakslag. Internationellt ser vi att det händer och jag vill att partiet hittar sätt att förstå varför detta sker nu och hur vi ska svara upp mot detta.

Centerpartiet behöver också utveckla sin HBTQI politik. Jag är väl medveten om att jag i flera frågor har gått längre än partiet har fastlagt i stämmobeslut. Partiet har alltid legat i framkant och jag ser fram emot att vi tillsammans utvecklar en politik som säkerställer att alla individer är lika inför lagen och får det stöd och hjälp man har rätt till.

Centerpartiets jobb- och företagarpolitik

Centerpartiets jobb- och företagarpolitik är väldigt väl utvecklad när det gäller skatter och företagens regelbörda Här är vårt främsta uppgift att kvantitativt och kvalitativt beskriva varför en god företagarpolitik är en förutsättning för fler jobb. Jag skulle också vilja jobba med att utveckla partiets politik för kapitalförsörjning och stärkt familjeägande ytterligare.

Det vi måste mer detaljerat definiera är hur politiken ännu bättre kan stödja omställningen till elektrifiering. I allt från nya gruvor, teknikutveckling inom nano och AI, uppskalning och demonstration. Det handlar inte bara om tillståndsprocesser utan också forskning och finansiering. Sveriges har en enorm potential i att bli centrum för den gröna teknikomställningen som inte bara hjälper Sverige att nå netto noll utsläpp utan även andra länder. Det skapar inte bara robusta företag, utan också tillväxt, export och nya jobb.

Centerpartiets miljö-, klimat- och energipolitik

Vi lade ett mycket ambitiöst 200 punktsprogram i valrörelsen, så här ska vi utveckla kommunikationen av många bra förslag.

Centerpartiet har, som enda parti, visat förmåga till systemtänkande kring energisystemet, där både kärnkraft och förnybart har en viktig roll i energimixen. Vi behöver utveckla hur vätgas, batterier och nya bränslen kan bli en del i systemtänkandet. Samtidigt som vi är i behov av “planerbar” produktion i form av vatten- och kärnkraft, så passar vätgas och nya bränslen som hand i handske med förnybar energi och kan dessutom då balansera systemet, så att produktionen i hela systemet blir jämnare, mer förutsägbar och priserna varierar mindre.

Klimat och energipolitiken hänger även samman med företagspolitiken då de måste utvecklas tillsammans för att näringslivet ska ha den kraft som behövs samt att den nya teknik som finns i Sverige kan skala så snabbt som möjligt.

Centerpartiets internationella politik och politik i EU

Centerpartiet har en lång tradition av arbete för internationell solidaritet och fred. Jag vill vidareutveckla den traditionen genom en aktiv politik för hur vi ska agera som fullvärdig och aktiv Natomedlem. Utöver att bidra med militär förmåga till alliansen kan Sverige, tillsammans med Norge, Finland och Danmark, bidra till att ytterligare förbättra Natos fredsbevarande kapacitet och roll för samarbete runt Östersjön.

I och med att alla länder runt Östersjön är - eller inom kort blir - medlemmar i både EU och Nato skapas nya möjligheter att stärka det nordiska samarbetet. Jag vill gärna betona samverkan i Norden och runt Östersjön som ett sätt att stärka den svenska rösten. Men det kräver också att vi blir bättre på att kompromissa och samordna vår politik med andra länder. Det är för mig en självklarhet att Centerpartiet ska vara en tydlig röst mot återinförda gränskontroller och att vi ska vara den tydligaste förespråkaren för starkare nordisk integration med målet att inkludera fler Östersjöländer i det samarbetet.

Centerpartiets utbildningspolitik

Högsta prioritet är att återupprätta likvärdigheten i skolan, annars permanentar vi ett livslångt utanförskap. Det innebär att politiken måste vara baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Den infekterade frågan om etableringar och ersättningar till friskolor måste lösas långsiktigt. Jag vill analysera om ett utökat användandet av viten skulle vara ett sätt att få sunda skolor att etablera sig och ta bort kortsiktiga, eller finansiellt svaga, skolföretag.

Jag vill utveckla en politik som kan stärka skolans kompensatoriska uppdrag genom steg mot en obligatorisk förskola från 3 års ålder och en utbyggd elevhälsa med fokus på elevernas psykosociala hälsa. Här finns djup och bred kunskap inom partiet hur detta skulle kunna fungera ute i landets olika kommuner.

Allt sedan jag var vd för Företagarna har jag diskuterat med olika aktörer om hur dåligt efterfrågan på yrkesutbildad arbetskraft motsvarar utbudet samt de otroligt långsamma processer som verkar finnas för att sätta upp nya utbildningar. Likaså varför det skulle vara så svårsmält för vissa fackföreningar att ha mer av lärlingsutbildning. Här behöver vi fortsätta att jobba igenom en ny politik för både företagens och arbetstagarnas bästa, baserat på den nya partsöverenskommelsen.

Centerpartiets rätts- och trygghetspolitik

Den bristande känslan av trygghet ser olika ut på olika håll i Sverige och den måste tas på stort allvar. Många känner att det mediala fokuset på de avskyvärda dödsskjutningar i storstadsområden överskuggar andra brott. Jag vill fördjupa och förtydliga hela bilden av brottsligheten och bygga vidare på den balanserade politik som Centerpartiet drivit de senaste åren, utgående från den självklara idé om att samhället ska vara ”tuff mot kriminaliteten och tuff mot orsakerna till kriminaliteten”. Centerpartiets politik har utmärkt sig genom att vara mer baserad på forskning och erfarenhet än de övriga partiernas och jag vill bygga vidare på detta genom att Centerpartiet ska vara den tydligaste rösten för “sans och balans” som baseras på fakta och fortsatt rättstrygghet. I det arbetet måste vi också riva informationsmurarna mellan polis, skola och socialtjänst och fortsatta satsningar på polisen måste matchas med förstärkt socialtjänst och ytterligare stödresurser i skolan

Vi har lärt av vi vet har fungerat i andra länder, där man, utöver hårdare straff, har satsat på riktade och tvingande sociala insatser gentemot familjer. Jag vill också studera hur andra länder, bortom Danmark, jobbat med olika delar av rätts- och trygghet politiken. Det finns gott om områden i världen som lyckats vända utanförskapsområden till tillväxområden, genom långsiktiga och samordnade insatser.

Senaste nytt

Fler nyheter

  • Född: 1972 i Sunne, Jämtland
  • Bor: Stockholm, Åre och på Öland tillsammans med min man Erik, en 19-årig dotter och en 18-årig son, samt en Jack Russell.
  • Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan.
  • Intressen utanför politiken: Jag är entreprenör och företagare och har alltid svårt att inte starta ett företag eller en organisation om jag ser att det finns ett problem som går att lösa. Jag är en fjällfantast, vandrar och åker alla typer av skidor som finns. I brist på fjäll åker jag hastighets- och långfärdsskridskor. Någon gång per år kommer jag iväg och jagar hjort och rådjur.
  • Det här visste ni inte om mig: Trodde under en lång tid att jag skulle bli musiker och hanterar fortfarande min cello ok och trombonen sådär. Men närmast ligger sång, till exempel en middagsvisa på jamska.

UPPDRAG OCH ERFARENHET:

  • Riksdagsledamot, vice ordförande Näringsutskottet och 2:e vice gruppledare. Ordförande och grundare E14 Invest. Ordförande Skärgårdsstiftelsen, Ordförande Nortical AB, Ledamot Tapster AB.
  • Tidigare uppdrag: Ersättare Östersunds kommunfullmäktige, ordförande Centerpartiets Studentförbund, ledamot partistyrelsen. 
  • Övrig erfarenhet: Entreprenör och grundare: Vaccine Forward, E14 Invest AB, Åre Corporate Finance, Marsnen AB, Akorder AB, KIT Camping HB, Akorder AB, Swedish Fintech Association. Anställd: VD Företagarna, kanslichef Centerpartiet och politiskt sakkunnig på Näringsdepartementet hos Maud Olofsson, Konsult McKinsey & Co. Ledarskap och styrelser: Ordförande Storskogen AB, Ordförande Svenska Riskkapitalföreningen, Ledamot Peak Innovation Östersund, Docu Nordic, Handicare, IP Only, Svensk-Finska Handelskammaren och Amcham Sverige.

Presskontakt:

Olle Romlin, pressekreterare

072 2546422

olle.romlin@centerpartiet.se

Elisabeth Thand Ringqvist

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.