Centerpartiet lokalt

Partistämma 2019:

Landsbygd med fokus på frihetsreformer

Leds av Peter Helander, riksdagsledamot

ny politik för Landsbygden

Peter Helander, ledare av arbetsgruppen, svarar:

Hur jobbar arbetsgruppen med medlemmars idéer?

Vi har rest runt i alla delar av landet och tagit in förslag från medlemmar, organisationer, företag, våra egna kommunföreträdare och forskare. Alla inspel är viktiga!

Landsbygdsfrågan lyfts som ett av fem viktiga teman – varför behövs det nu?

Centerpartiet bildades för över 100 år sedan för att skapa rättvisa villkor mellan stad och land.

Vi har fortsatt lyft frågan om den klyvning av landet som vi ser. Det är inte bara en fråga om stad och land utan också om att vara inne eller utanför samhällsgemenskapen.

Ska vi bygga ett Sverige där alla är med så måste vi hitta lösningar på de problem som gör att människor på gles- och landsbygd känner sig övergivna av det offentliga.

Finns det särskilda utmaningar som kräver ett extra stort fokus?

Landsbygden erbjuder en otrolig möjlighet att leva det goda livet. Det finns en social tillit, ett starkt civilsamhälle och förstås fantastiska naturupplevelser.

Utmaningarna ligger i långa avstånd, avsaknad av infrastruktur, brist på kompetens och inflyttning, brist på lånekapital, brist på offentlig och kommersiell service.

Det finns också en misstro mot staten och myndigheter, vilket kanske är den allvarligaste utmaningen.


Peter Helander

Ska vi bygga ett Sverige där alla är med måste vi hitta lösningar på de problem som gör att människor på gles- och landsbygd känner sig övergivna.

Vi har tagit emot era synpunkter och förslag!

Tack till alla er som har bidragit med inspel och åsikter om Centerpartiets framtida politik! Allt detta tar vi med oss inför arbetet med partistämman.