Centerpartiet lokalt
  • / Partistämma
  • / Utbildning med inriktning på grundskola och gymnasiet

Partistämma 2019:

Utbildning med inriktning på grundskola och gymnasiet

Leds av Fredrik Christensson, utbildningspolitisk talesperson

ny politik för Skolan

Fredrik Christensson, ledare av arbetsgruppen, svarar:

Utbildning är ett av fokusområdena för partiet i år – varför behövs det nu?

Utbildning är avgörande för att människor ska få rätt verktyg för att göra en resa i livet och lyfta sig själva.

Det finns flera utmaningar i vårt utbildningssystem, såsom bristande kunskapsresultat, likvärdighet och kvalitet. Idag klarar inte var sjätte elev grundskolan. För många lämnar gymnasiet utan goda förutsättningar till varken arbete eller vidare studier. Det kommer vi ta fokus på när vi utvecklar ny skolpolitik.

Finns det någon fråga du särskilt brinner för?

Jag brinner för att alla elever, oavsett var man bor eller vilken bakgrund man har, ska mötas av en skola av hög kvalitet som ger dem goda förutsättningar i livet.

Det är avgörande för att bryta utanförskap, skapa framtidstro och bygga ett samhälle som håller ihop.

Hur viktigt är det med idéer från medlemmar och väljare?

Alla synpunkter är viktiga för att reformerna vi presenterar ska vara relevanta, de ska möta de samhällsutmaningar människor ser i sin vardag. Vare sig du är elev, förälder, lärare eller skolledare.

 

Peter Helander

Varje elev ska mötas av höga förväntningar och rätt förutsättningar för att klara sin skolgång.

Vi har tagit emot era synpunkter och förslag!

Tack till alla er som har bidragit med inspel och åsikter om Centerpartiets framtida politik! Allt detta tar vi med oss inför arbetet med partistämman.