Centerpartiet lokalt

Utvärdering partistämma 2019

Förbättringsförslag och idéer från dig som arbetade på partistämman.

Det går bra att skicka in svar mer än en gång. Alla idéer är välkomna.