Centerpartiet lokalt
  • / Emil Källström

Emil Källström

Personbild


Adjungerad ledamot i det verkställande utskottet. Ekonomisk-politisk talesperson. Riksdagsledamot Västernorrlands län.

Vi behöver frihetsreformer som får människor att växa i hela landet. I ett företagsamt Sverige skapar innovation och växande verksamheter full sysselsättning. Vi måste ta kliv mot ett miljövänligt samhälle. Jag är stolt över centerpartister som tar ansvar på alla politiska nivåer. Vi är det enda partiet som förenar frihet och hållbarhet. Politik att förverkliga visionerna, inte bara att vilja.

Kontakta Emil Källström

Kontakta Emil

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....