Centerpartiet lokalt
  • / Kristina Yngwe

Kristina Yngwe

Personbild


Ledamot av det verkställande utskottet. Landsbygdspolitisk talesperson. Ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet. Riksdagsledamot Skåne läns södra.

Jag är agronom och driver en gård utanför Ystad. Tidigare har jag jobbat som lantbruksrådgivare, bland annat med rådgivning kring lantbrukets miljö- och klimatpåverkan. Jag drivs av visionen om ett hållbart samhälle som bygger på den gröna kolatomen, det vill säga det som växer på våra åkrar och i skogen.

I Sverige sitter vi verkligen på en guldgruva när det gäller att kunna förse framtidens hållbara samhälle med livsmedel, energi, grön kemi etc. Det gäller bara att vi politiker tar vårt ansvar och pekar ut vägen!

Jag vill:

  • Skapa bättre förutsättningar för den närproducerade hållbara maten
  • Minska klyftorna mellan stad och land
  • Driva på omställningen till ett samhälle som bygger på förnybara råvaror från jord och skog
Kontakta Kristina Yngwe

Kontakta Kristina

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....