Peter Helander

Personbild


Talesperson för skog, idrott och besöksnäring. Riksdagsledamot Dalarnas län.

Jag är Centerpartist därför att jag människor ska ha makten över sitt eget liv. Jag vill ha ett decentraliserat samhälle där beslut fattas på lägsta möjliga nivå, helst hemma vid köksbordet. Frågor som miljö och klimat, säkerhetspolitik och internationell brottslighet ska förstås fattas på en gemensam högre nivå.

Jag vill att hela landet ska tas i bruk. Det innebär att staten måste se till att det finns förutsättningar för företagande, skola och vård i hela landet. Landsbygden kan aldrig överleva på bidrag utan det måste finnas riktiga jobb som är efterfrågestyrda snarare än bidragsberoende. Mycket av Sveriges resurser finns på landsbygden men vinsterna hamnar ofta där företagens huvudkontor ligger, vilket är i storstäderna.

Mina viktigaste frågor:

  • Sverige behöver fler jobb i den privata sektorn. Det är jobben i den privata sektorn som skapar alla resurser till välfärden. Jobben är också nyckeln till en fungerande integration.
  • Ska vi klara klimatutmaningen så behöver vi använda den svenska skogen för att ställa om till fossilfria bränslen. En satsning på storskalig produktion i Sverige skulle skapa både jobb och ett bättre klimat. För att kunna göra detta måste ifrågasättandet av äganderätten och och ytterligare brukandeförbud av skog upphöra.
  • Det är över 25 år sedan Sveriges skattesystem reformerades. Det är nu dags att göra en ny skattereform där skatterna på lönearbete sänks rejält och skatterna på konsumtion höjs. Ett nytt skattesystem måste förenklas och regelverket minskas. Detta måste ske blocköverskridande så att människor och företag vet att det blir ett långsiktigt hållbart skattesystem som är förutsägbart.
  • Idrott är för många människor det som gör livet värt att leva. Det svenska hälsoläget behöver förbättras. Jag vill arbeta för bra villkor för den ideella idrottssektorn som både skapar en bra folkhälsa och ger människor en stimulerande fritid.
Kontakta Peter Helander

Kontakta Peter

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.