Can Savran

Personbild


Ledamot partistyrelsen.
Vice ordförande barn- & utbildningsnämnden. Ledamot kommunfullmäktige Åre kommun. Ledamot regionala utvecklingsnämnden Region Jämtland Härjedalen.

Med basen i dynamiska Åre driver jag ett litet kunskapsföretag. Jag arbetar för att frigöra den slumrande utvecklingskraft som finns i hela Sverige. Vår nordiska samhällsmodell och vår fantastiska frihet ska inte bara försvaras utan ständigt utvecklas!

Jag vill

  • Förbättra förutsättningarna att bo och arbeta på våra landsbygder.
  • Värna äganderätten och motverka den geografiska kyvningen.
  • Fördjupa samarbetet med våra nordiska grannländer på riktigt.
  • Försvara vårt öppna och toleranta samhälle mot angrepp från extrema politiska och religiösa krafter.
Kontakta Can Savran

Kontakta Can

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.