Mari-Louise Wernersson

Personbild


Kommunstyrelsens ordf. Falkenberg

Ledamot i partistyrelsen samt verkställande utskottet. Ordf i Centerpartiets kommunala sektion


Följ mig:

Jag har arbetat som företagare och brinner för att skapa en grön tillväxt, där fler får arbete samtidigt som vår miljö mår allt bättre. Under de senaste tolv åren har jag haft förmånen att vara kommunstyrelsens ordförande i Falkenbergs kommun. Där har vi arbetat hårt för god kommunal service i hela kommunen, vi har ett framstående företagsklimat och vi är självförsörjande på förnyelsebar energi. Så vill jag att hela Sverige ska ha det.

  • Fler i arbete, genom en jobbpolitik där alla människors potential tas tillvara på
  • Du ska kunna bygga och bo i hela landet
  • En resultatinriktad miljöpolitik där vi kan resa på rena drivmedel
Kontakta Mari-Louise Wernersson

Kontakta Mari-Louise

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.