Centerpartiet lokalt
  • / Calle Jonsson

Calle Jonsson

Personbild


Organisationsutvecklare, kommunikation region Norr

Besöksadress: Litsvägen 22, 83141 Östersund

Kontakta Calle Jonsson

Kontakta Calle

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....