Centerpartiet lokalt

Grafisk Profil

Bild

Här hittar du den grafiska profilen för närodlad politik. Följ instruktionerna i varumärkesmanualen. Loggorna finns i olika paket, många av paketen kräver att du har photoshop eller illustrator på din dator. Har du inte dessa program, använd jpeg-format.

Typsnitt

Ett handritat typsnitt, Centerfont, är framtaget speciellt för Centerpartiet. För brödtext, används Verdana.

Ladda ned typsnittet centerfont

Övriga grafiska element för nedladdning:

Stående plank
Liggande plank
Vit bakgrund
Animerad logotyp (för film)