Investeraravdraget stärker entreprenörerna

Idag den 1 december införs investeraravdraget, en reform Centerpartiet drivit i budgetförhandlingarna som kommer att stärka aktiva entreprenörer.


Centerpartiet arbetar aktivt för en politik som stärker entreprenörer och aktiva ägare. Ett led i detta arbete är investeraravdraget, som införs idag den 1 december.
Investeraravdraget innebär att du som är fysisk person och förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek när det bildas eller vid en nyemission (eller tillskott i form av medlems- eller förlagsinsats till en ekonomisk förening) får dra av hälften av betalningen för andelarna i inkomstslaget kapital.
Du får högst dra av 650 000 kronor per år, vilket motsvarar andelar som du förvärvat för 1,3 miljoner kronor. Investerarnas sammanlagda betalning för andelar i ett och samma företag får uppgå till högst 20 miljoner kronor per år.
Ett av de många småföretag som kan växa tack vare investeraravdraget är 4Dialog, ett företag som skapar interaktiva verktyg för medborgardialog. Företaget har bland annat tagit fram en simulering av hur ett framtida Sundbyberg kan se ut, för att politiker och tjänstemän ska kunna utveckla idén tillsammans med kommuninvånarna.
- Vi behöver få in ytterligare kapital i företaget för att kunan växa och planerar för en nyemission. Vi är säkra på att investeraravdraget kommer att underlätta denna vilket innebär att vi kan fortsätta att växa, säger Christer Lindström, VD på 4Dialog.
Fyra av fem nya jobb skapas idag i mindre företag. Därför är det viktigt för Centerpartiet att fortsätta att stärka de entreprenörer som skapar en hållbar tillväxt.