Centerpartiet vill återvinna mer elektronikskrot

Vi lämnar efter oss allt mer elektronikskrot. I skrotet finns många värdefulla och sällsynta metaller som skulle kunna återvinnas. Centerpartiet driver på för mer återvinning av metaller och råvaror.


Idag uppmärksammas det växande berg av elektronikskrot som är följden av vår moderna livsstil. IT-samhället har inneburit mycket positivt i form av flexibelt arbete och bättre kommunikationer. Samtidigt finns det en baksida, nämligen det som blir kvar när våra elektroniska prylar har gjort sitt.
Förra året lämnade vi efter oss i genomsnitt 7 kg elektronikskrot per person i världen - totalt 50 miljoner ton. I Sverige skapade vi ungefär 25 kg elektronikskrot per person under 2012. Glädjande nog samlade vi i Sverige in 15,47 kg av detta för återvinning, vilket är en hög siffra - kravet från EU är att minst 4 kg per person och år ska samlas in.
Det finns dock nästan 10 kg per person kvar att samla in och återvinna. Det har Centerpartiet tagit fasta på och i september beslutade regeringen att uppdra till Sveriges geologiska undersökning och Naturvårdsverket att genomföra en analys av utvinnings- och återvinningspotentialen för metaller och mineraler i Sverige. Senast om ett år ska resultatet av analysen presenteras.
- Återvinning och återutnyttjande är mest energieffektivt och skonsamt för miljön. Återvinning och återutnyttjande av metaller i Sverige både kan och behöver öka, sade näringsminister Annie Lööf i samband med att satsningen presenterades.
EU har ett stort importbehov av sällsynta jordartsmetaller som används i bland annat tillverkning av vindkraftverk och elbilar. EU-kommissionen har tidigare publicerat en sammanställning av metall- och mineralråvaror som är kritiska för EU. Det är en motsvarande analys som nu ska genomföras i Sverige.
Resultatet av kartläggningen ska kunna användas som underlag för att främja en mer resurseffektiv användning av svenska metall- och mineralresurser och för att öka återvinningen av exempelvis elektronikskrot i Sverige. Det långsiktiga målet är att inget återvinningsbart material slängs på soptippen. Det är en hållbar politik för miljö och tillväxt.