Centerpartiet lokalt

EU behöver ambitiösa klimatmål

Idag röstar EU-parlamentets miljöutskott om en resolution om framtidens klimat och energi. Miljöminister Lena Ek har varit tydlig med att Sverige förväntar sig ett ambitiöst klimatmål.


EU ska inom kort fastställa sina klimatmål för 2030. Flera länder har skrivit till EU-kommissionen och uppmanat den att i sitt förslag slå fast att målet för EU:s utsläppsminskning till 2030 ska vara 40%. Sverige är ett av de länder som skickat ett brev till kommissionen och klargjort att vi vill att EU antar ambitiösa klimatmål som gör att EU kan ta täten i de globala klimatförhandlingarna.
- Vi måste ha ambitiösa klimatmål inom EU. Regeringen vill se ett mål som är högre än 40%. Vi tycker också att det är viktigt att internationella krediter ingår för att främja kostnadseffektivittet och för att möjliggröa insatser som leder till utveckling också i fattiga länder, säger miljöminister Lena Ek.
Just nu pågår intensiva förhandlingar och idag röstar EU-parlamentets miljöutskott om en resolution om framtidens klimat. Ännu har inte enighet uppnåtts bland medlemsländerna, men det stora flertalet vill precis som Sverige ha ambitiösa klimatmål, däribland de fyra största medlemsländerna.
- Det är mycket glädjande att också flera av EU:s stora medlemsstater har tagit initativ till att skicka brev till EU-kommissionen, där de kräver ambitiösa klimatmål, eftersom det ökar förutsättningarna för att det också ska lyckas, säger miljöminister Lena Ek.
Ett av de länder som fortfarande håller emot är Polen, som är väldigt beroende av kol för sin energiproduktion. Det är också där och i andra EU-länder som använder stora mängder fossila bränslen som ambitiösa klimatmål skulle göra störst skillnad. Med ny teknik är det också möjligt att genomföra.
– Vi står nu i ett teknikskifte där Polen har en väldig nytta av att man är med och installerar ny teknik för att skapa framtidens jobb, säger miljöminister Lena Ek.
Centerpartiet fortsätter att driva på för ambitiösa klimatmål, både i EU-parlamentet och genom att sätta press på kommissionen från regeringens sida. En hållbar politik för klimatförändringarna kräver att vi vågar ta ledartröjan och visar vägen för andra stora utsläppare. Det är den långsiktiga politik som Centerpartiet står för.
Lyssna på Ekots reportage med Lena Ek
Läs Kent Johanssons kommentar om omröstningen i parlamentet