Centerpartiet lokalt

Vi säger nej tack till anonyma partibidrag

Anonyma bidrag till de politiska partierna förbjuds inte, men i en remiss till lagrådet föreslår regeringen att de mer öppet ska redovisa hur de finansierar sin verksamhet. Centerpartiet har dock redan beslutat att säga nej till anonyma partibidrag och bidrag från företag och organisationer. 


Frågan om partiernas finansiering är aktuell och nu har regeringen lämnat en remiss till lagrådet om lagstiftning på området. I den föreslås att partierna blir skyldiga att öppet redovisa sina intäkter och att tala om namnet på alla som givit mer än 22 200 kronor. Det föreslås däremot inget förbud mot anonyma donationer. Centerpartiet har dock redan tidigare beslutat att säga nej till såväl anonyma donationer som bidrag från företag och organisationer.
-  Vi vill inte ha anonyma pengar alls. När man tar emot pengar utan att redovisa var de kommer ifrån så skapar det utrymme för spekulationer. Där vill vi vara så tydliga som det bara går med att vi driver den politik som vi själva tror på. Vi tar inte heller emot penninggåvor av företag eller organisationer. Det är viktigt eftersom dessa i regel har en egen agenda och vill skapa opinion för sina frågor, säger partisekreterare Michael Arthursson.
I händelse av att Centerpartiet får anonyma partibidrag så skänks pengarna till välgörande ändamål med 90-konto.