Ytterligare ett steg för en human migrationspolitik

Alliansen och Miljöpartiet har kommit överens om att göra det lättare för flyktingbarn att få stanna i Sverige. Det är ytterligare ett steg för en human och rättssäker migrationspolitik. 


Regeringen har tillsammans med Miljöpartiet tagit ytterligare ett steg inom samarbetet om migrationspolitiken. Genom att det framöver ska gälla särskilt ömmande skälistället för synnerligen ömmande skälför uppehållstillstånd, kommer fler flyktingbarn att få stanna i Sverige.
- Nu blir svensk flyktingpolitik ännu mer human, öppen och rättssäker, helt i linje med vad Centerpartiet vill, säger Fredrick Federley, migrationspolitisk talesperson för Centerpartiet.
Frågan om migration är ständigt på tapeten. I Centerpartiets partiprogram tas tydlig ställning för en öppen, human, generös och rättssäker migrationspolitik, som rymmer såväl flyktingar som arbetskraftsinvandrare. Vi vill att Sverige är ett öppet samhälle där människor kan skapa sig en framtid, oavsett om de är födda inom landets gränser eller utanför. Allra viktigast är det att vi kan erbjuda en fristad undan katastrofer, krig och förföljelse.
- Barn är mest utsatta vid krig och katastrofer. Vi ska ha en öppen famn för dem när de bäst behöver den, säger Fredrick Federley.
Genom ett brett samarbete mellan Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet har det också säkrats att politiken kommer att bestå, även efter kommande val och skiftande opinionsläge. För att garantera en rättssäker hantering av flyktingar krävs det en politik som är långsiktig. Den som söker skydd i Sverige, eller kommit hit för att skapa sig en ny framtid, ska inte behöva oroa sig för att reglerna ändras från en dag till en annan.
- Jag är glad att vi har en bred överenskommelse om den här viktiga frågan. Det gör att vi kan fortsätta att ha en human och öppen migrationspolitik oavsett svängningar i opinionen, avslutar Fredrick Federley.
Läs mer hos SvD