Regeringen ska utreda samtyckeslag

Våldtäktslagstiftningen ska ses över och bland annat ska en samtyckeslagstiftning utredas, något Centerpartiet välkomnar. Johan Linander, rättspolitisk talesperson, motionerade om detta i riksdagen första gången 2004.


-  Nu har vi fått gehör för vår linje. Det är bra att Centerpartiets politik har influerat övriga partier i frågan. Jag har ju motionerat om samtyckeslagstiftning sedan 2004, så givetvis är det glädjande att bollen börjar rull. Så säger Johan Linander, Centerpartiets rättspolitiska talesperson, om beskedet att regeringen nu vill se över en samtyckeslagstiftning.
Översynen av lagstiftningen kring våldtäkt och sexualbrott innehåller, förutom samtyckeslagstiftning, en utredning av lagstiftning om oaktsamhet. Det handlar om att en gärningsman ska kunna fällas för våldtäkt om hen uppvisat oaktsamhet eller vårdslöshet när det gäller att säkerställa att samtycke funnits.
-  Det är angeläget att se över lagstiftningen och vad som kan förbättras. Vi har ju under hösten haft ett antal fall som orsakat omfattande debatt och det finns alltid skäl att analysera om juridiken går i takt med verkligheten, säger Johan Linander.
Exakt var den nya lagstiftningen landar är ännu oklart, men det råder inga tvivel om att Centerpartiets linje har vunnit gehör bland såväl den allmänna opinionen som de andra partierna i riksdagen. Nu ser vi fram emot en modern lagstiftning som kan beivra fler av de fall där någon utsatts för sexuella gärningar mot sin vilja.