Annie Lööf inleder Kommundagarna

Med orden ”Skäms, Göran Persson” inledde Annie Lööf den första av två kommundagar i Malmö. Inför 600 centervänner från kommuner, landsting och Europaparlamentet blickar hon tio år över axeln. 


Klicka här för läsa Annie Lööfs invigningstal i sin helhet.
Idag kan hon bekräfta att Centerpartiets linje för arbetskraftinvandring var vägen fram för ett öppnare, friare EU. När socialdemokraterna pratade om social turism och ville införa övergångsregler för de nya EU-medborgarna i Östeuropa. Då öppnade Centerpartiet dörren vägrade köpa den idén, men stod i princip ensam på barrikaderna.
- Idag har Sverige med vår regering, skapat en större öppenhet mot omvärlden.
Ett annat perspektiv på Europa är bristen på förtroende för att medborgarna själva kan fatta beslut. Att politiker ägnar tid åt att detaljreglera allt från lekplatser till lakritspipor.
- Faktum är att människor idiotförklaras på daglig basis av både politiker och samhället i stort. Och det har jag tröttnat på.
Det där är motsatsentill Centerpartism. Mer ska bestämmas vid köksbordet. För frihet och självbestämmande. Och för en närodlad politik.
-  Det handlar om att människor ska få välja själva. Att vi måste ge hela Sverige kraft att växa och om att beslut ska fattas så nära människor som möjligt.
När Sverige går till val, 25 maj, sen den 14 september har Centerpartiet varit med och styrt Sverige under längre sammanhängande tid än någon gång sen partiet bildades. Samtidigt har Socialdemokraterna aldrig varit längre från makten.
- Vi behöver göra något vi gjort många gånger i kommunerna, men aldrig på riksnivå.
- Vi ska öka vårt stöd samtidigt som vi är i regeringsställning och vi ska bli omvalda en tredje gång. Inte på grund av makten i sig. Utan därför att det mesta fortfarande är ogjort. Sverige behöver bli grönare, friare och mer företagsamt. Och då krävs ett starkt Centerparti, avslutar Annie Lööf.