Bättre matchning med fler aktörer

Idag presenterar Alliansregeringen en bred översyn av Arbetsförmedlingens funktionssätt. Målet är att skapa en effektivare arbetsförmedling med bättre matchning och med fokus på de arbetssökandes olika behov. 


 - Vi har länge sett stora matchningsproblem på arbetsmarknaden. Att utredaren nu ska titta på möjligheterna till mer mångfald och fler aktörer tycker jag är utmärkt, säger Annie Lööf.
Centerpartiet har länge drivit frågan om jobbpeng och nischade arbetsförmedlingar.
Studier som gjort på andra länder som till exempel Australien, visar på goda resultat och fler förmedlade jobb till arbetssökande när systemet med fristående arbetsförmedlingar och resultatbaserad ersättning infördes.