Anna-Karin Hatt vill öka försäljningen av supermiljöbilar

Anna-Karin Hatt, IT- och energiminister, kommer träffa branschföreträdare för att diskutera utbyggnad av laddningsstolpar och anpassade elkontakter runt om i landet. Syftet är att förbättra infrastrukturen för elbilar. 


 I syfte att öka försäljningen av elbilar så har en supermiljöbilspremie på 40 000 kronor införts. För att ytterligare förbättra potentialen för elbilar vill Anna-Karin Hatt se en bättre infrastruktur. Det måste bli enklare att äga och köra elbil, exempelvis genom ökad tillgång till laddningsstolpar.
— På fredag kommer jag att träffa branschföreträdare för att se hur vi kan få fart på supermiljöbilarnas försäljning. Då kommer vi bland annat att diskutera ett nytt statligt stöd till laddningsinfrastruktur, säger Anna-Karin Hatt.
Anna-Karin Hatt framhåller även Centerpartiets förslag om ett system där ”smutsiga” fordon får en extra avgift som används för att sänka priserna på miljöbilar.
— Detta diskuteras just nu i rege­ringen, säger Anna-Karin Hatt.