Centerpartiet lokalt

Miljöministern kommenterar förgiftat dricksvatten

Dricksvatten som förorenats av brandskum har hittats i tre kommuner i Sverige. Centerpartiets Lena Ek, Miljöminister, tycker att oroliga privatpersoner ska ställa krav på sina kommuner att genomföra kontroller. – Det är de som vet om det finns skäl för misstanke, de som testar och som har reservplaner för dricksvatten, säger hon till Aftonbladet. 


Centerpartiet jobbar mot den tydliga målsättningen ”en giftfri vardag”. Där ingår bland annat att fasa ut kemikalier - exempelvis Bisfenol A, som i vissa fastigheter förorenar dricksvattnet när vattenledningar reparerats med plaströr.
De tre kommuner som i dagsläget uppmärksammats misstänks ha drabbats av läckage av brandskum från brandövningsplatser. Gifterna uppges vara högflorerande ämnen som till exempel PFOS. Lena Ek uppmanar alla som är oroliga att kontakta sin kommun.
– Det är de som vet om det finns skäl för misstanke, de som testar och som har reservplaner för dricksvatten, säger Lena Ek till Aftonbladet.