EU måste agera kraftfullt för att stoppa blodbadet i Ukraina

Bilderna från Ukraina är skakande och våldsamheterna mellan oppositionen och regimen eskalerar. Fler och fler röster talar om ett Ukraina som står i brand och människor som omkommer.


- De blodiga oroligheterna måste få ett omedelbart stopp. Den ukrainska staten måste upphöra med de repressiva insatserna mot sina egna medborgare och alla parterna måste sätta sig vid förhandlingsbordet, säger Fredrick Federley, kandidat till EU-parlamentet för Centerpartiet.
Regimen i Ukraina har satt in såväl polis som specialstyrkor för att möta oppositionens protester. Hittills har militären hållits utanför, men från såväl oppositionen som regimen rapporteras dödsfall.
- Polisen måste garantera alla medborgares säkerhet. De får aldrig bli ett instrument för förtryck av medborgarna, säger Fredrick Federley.
Än så länge har oppositionen inte svarat med våldsmedel men röster talar om att det kan vara på väg att ändras. Fredrick Federley poängterar vikten av att oppositionen inte tar till våld.
- Den ukrainska staten har självklart det största ansvaret för situationen genom sina repressiva och våldsamma metoder mot sina medborgare. Samtidigt måste oppositionen ta sitt ansvar för att fortsätta hålla sig till fredliga protester och inte gå över till våldsamheter, säger Fredrick Federley.
En viktig aktör för att få båda sidorna att sätta sig vid förhandlingsbordet för att utverka en fredlig lösning är EU. Dock behövs ett kraftfullare svar på oroligheterna. Fredrick Federley efterlyser ett EU som vågar sätta ned foten.
- EU måste agera kraftfullt å det snaraste. EU:s utrikespolitiska talesperson Catherine Ashtons uttalanden har hittills varit alldeles för lama. EU måste antingen ha en kraftigt stärkt utrikespolitisk hantering, eller ingen alls, säger Fredrick Federley.