Sverige behöver ett ökat bostadsbyggande

Sverige behöver ett ökat bostadsbyggande, inte minst i storstäderna. Den bostadspolitik som Alliansen drivit de senaste sju åren har gett stora resultat, inte minst vad gäller möjligheten att hyra ut sin bostad. Nu presenterar Annie Lööf och övriga partiledare i Alliansen nya förslag för att ytterligare öka bostadsbyggandet.


- Vi behöver bygga fler bostäder i hela landet. Du ska inte tvingas att flytta någonstans och du ska inte tvingas tacka nej till ett jobb för att det saknas bostäder på rätt plats. Nu lägger vi fler förslag för att underlätta för kommunerna att hitta mark att bygga bostäder på, säger Annie Lööf.
Ett ökat bostadsbyggande handlar lika mycket om boende som om jobb. I storstadsregionerna kan det vara svårt för unga att flytta till ett nytt jobb. Med fler bostäder ökar rörligheten och bostadsbrist blir inte en bromskloss som gör att någon tvingas tacka nej till ett nytt jobb. I den gemensamma debattartikeln i Aftonbladet skriver partiledarna i Alliansen bland annat att man vill se en ökad handlingskraft i kommunerna. Det handlar bland annat om åtgärder för markanvisningar, processer för detaljplanering och att öka den kommunala planläggningen för bostadsbyggande. Men det är inte bara bostäder som ska byggas, även infrastrukturen behöver byggas ut.
- Vi kan inte bara titta på bostäder utan även på annan infrastrukturutbyggnad. Om vi hjälper till att stimulera utbyggnad av exempelvis tunnelbanan, kan vi ställa motkrav på kommunen att lova mer bostadsbyggande, säger Annie Lööf.
De utredningar som Annie Lööf och övriga partiledare nu presenterar är resultatet av tidigare utredningar och förslag som genomförts med gott resultat. Nu ska reglerna förenklas. Det har under många år varit för krångligt att bygga.
- Förslaget som är på remiss hos lagrådet innehåller flera bra förslag, exempelvis att planprocesserna förenklas och förkortas och att det enkla planförfarandet blir standar. Bort med onödig detaljplanering. Det är exempel på bra närodlad bostadspolitik, säger Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson för Centerpartiet.
Utöver de förenklade reglerna för planprocessen så ska utredningen också föreslå skärpningar och förtydliganden av miljö- och energireglerna för nya hus. Det är en vinst för såväl miljön som för de företag som får lättare att förstå och arbeta utifrån reglerna.
- Det är mycket glädjande att Centerpartiet fått igenom att boverkets byggregler skärps, att de fått i uppdrag att tillsammans med Energimyndigheten ta fram nya regler som ska omfatta samtliga klimatzoner och uppvärmningssätt och att de ska närma sig EU:s krav på Nära-nollenergibyggnader, säger Ola Johansson.
Läs hela debattartikeln i Aftonbladet