Ådahl: S-förslagen slår hårt mot ungdomars jobb

S-kommissionen som utrett jobben identifierar korrekt de problem som finns på arbetsmarknaden. Förslagen de presenterar kommer dock förvärra situationen istället för att lösa den, konstaterar Centerpartiets chefsekonom Martin Ådahl. 


S-kommissionen konstaterar riktigt att arbetsmarknaden är tudelad mellan fast anställda och tillfälligt anställda därför att det ”är relativt kostsamt för arbetsgivare att säga upp tillsvidareanställd personal”.
- Men som lösning föreslås höjda arbetsgivaravgifter på tillfällig anställda, som ofta är just unga, långtidsarbetslösa, nyanlända som behöver få in en fot, för att betala sänkta arbetsgivaravgifter för de redan fast anställda. Det blir helt omvänt, säger  Martin Ådahl.
- Det logiska är istället att minska kostnaderna för fast anställning genom att skapa enklare och rättvisare anställningsregler. Att följa danska Socialdemokratiets exempel och satsa på trygg flexibilitet, ”flexicurity” på arbetsmarknaden, med rättvisare LAS och bättre omställning, säger han.
S-kommissionen slår också helt korrekt fast att arbetslösheten drabbar ungdomar hårt. Trots det vill både S- kommissionen och Socialdemokraterna själva göra det ännu dyrare att anställa ungdomar, genom höjda arbetsgivaravgifter för unga.
-  Vi vet alltså att unga utan erfarenhet är svårast att matcha mot arbetsmarknaden, trots det vill man göra det ännu dyrare att anställa just unga. Jag förespråkar det rakt motsatta. Det är viktigt att sänka kostnaderna på att anställa och det har vi redan gjort för unga, men det vore önskvärt att fortsätta det arbetet med småföretagen istället för att göra det dyrare och svårare att anställa, säger  Ådahl.

Förslaget om ökade infrastrukturinvesteringar tilltalar inte heller Martin Ådahl. Som vanligt låter det mer som att Socialdemokraterna lovar mer än de kan hålla. Alliansen har sedan 2006 fördubblat järnvägsinvesteringarna jämfört med när S senast styrde, från 3,7 miljarder 7,7 miljarder.

– Det är en jättebra idé att ha färdiga projekt, men problemet som var när Alliansen tillträdde var att det fanns allt annat än spadfärdiga projekt. Investeringar i vägar och framförallt järnvägar var på en historiskt låg nivå, säger Martin Ådahl.

Rapporten är tyvärr väldigt tunn på nya förslag i förhållande till det Magdalena Andersson (S) redan presenterat.
- Det här är kunniga ekonomer med s-sympatier som jag verkligen respekterar och i vissa av dem har jag samarbetat med i tidigare skeden. Givet det är jag lite besviken att det bara bidde en tumme. Det känns som att partidisciplinen fått råda lite för mycket, säger  Martin Ådahl.