Rapport: Så slår Socialdemokraternas förslag mot ungas jobb

Centerpartiet har via riksdagens utredningstjänst tagit fram siffror på hur ungas jobb skulle hotas av Stefan Löfvens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga. 


Centerpartiet har bett Riksdagens utredningstjänst redovisa fakta kopplat till de nedsatta arbetsgivaravgifterna, sysselsättning för unga, var i landet de arbetar, i vilka branscher, och hur mycket de tjänar.
Vi har också räknat på hur många heltidsanställda ungdomar en höjning av arbetsgivaravgifterna motsvarar.
Vi kan i denna rapport visa att oppositionens förslag skulle innebära höjda kostnader för företag som motsvarar minst 64 000 heltidsjobb i hela landet.