Världsbanken: Enklare regler behövs för företagare

Idag presenterar Världsbanken sin första delrapport om det svenska företagsklimatet på ett seminarium med Annie Lööf och Anders Borg. Rapporten kommer att ligga till grund för vidare diskussioner om hur det kan bli lättare för entreprenörer i Sverige.
Världsbanken fick i maj 2013 regeringens uppdrag att analysera det svenska företagsklimatet. Nu lägger de fram sin första delrapport, som ska följas av en rapport vid årsskiftet. I rapporten analyseras företagsklimatet utifrån formella regelverk och indikatorer.
- Sverige behöver bli ännu bättre på att ta tillvara entreprenörer. Fyra av fem nya jobb skapas i småföretag och då måste vi se till att ge dem så bra villkor som möjligt. Det är så vi bygger en jobbskaparlinje, säger Annie Lööf.
Rapporten från Världsbanken visar att Sverige ligger långt fram på vissa områden, så som elektricitet och handel över gränserna. Samtidigt finns det annat som kan utvecklas, framför allt vad gäller att förenkla reglerna för nystartade och små företag. Även Sveriges relativt höga skatter, regelverk som premierar storföretag för småföretag samt en arbetsmarknadspolitik som premierar anställningstrygghet nämns som områden med förbättringspotential.
- Världsbanken efterlyser en bättre balans mellan att vara anställd och att vara entreprenör. Det är något vi i Centerpartiet också tycker är viktigt och vi har i regeringen redan genomfört förändringar för att underlätta för egenföretagare, entreprenörer och småföretag. Det är vi stolta över, men vi ser också precis som Världsbanken att det finns ännu mer att göra innan vi är i mål, säger Annie Lööf.
Världsbanken lyfter fram Sverige som en förebild sen långt tillbaka vad gäller jämställdhet och kvinnors delaktighet i arbetslivet. Det bidrar positivt till tillväxten och till utvecklingen av ett modernt, jämställt samhälle. Fortfarande finns det ett lönegap mellan män och kvinnor, något som delvis förklaras med att kvinnor utför mer hemarbete. RUT-avdraget har där gjort skillnad och underlättat att kombinera arbete och familj.
- RUT-avdraget en reform som bidrar till ökad jämställdhet och till att människor enklare kan få ihop livspusslet. Dessutom har det gjort tidigare svarta jobb vita. Det krävs mer för att vi ska utplåna lönegapet mellan könen, men det här är en reform vi känner bidrar positivt till utvecklingen, säger Annie Lööf.