Lågstadielyft ger mindre klasser

Idag presenterar Annie Lööf och de övriga partiledarna i Alliansen nya satsningar till lågstadiet. Totalt 2,3 miljarder ska ge mindre klasser, fler halvtidstimmar och fler lärare och speciallärare. Satsningarna går helt i linje med Centerpartiets och Alliansens politik som från dag ett prioriterat just skolan.
- Som en allians som tar ansvar är det självklart för oss att också se till att det finns tillräckligt med lärare för att klara av att skapa mindre klasser, säger Annie Lööf.
Största delen av satsningen, 2 miljarder, går till ett Lågstadielyft som kommer att höja kvaliteten på undervisningen. Det är upp till varje kommun och friskola att bestämma hur pengarna ska fördelas efter hur just deras situation ser ut. Elevernas framgång grundläggs de allra första åren i skolan och där poängterar Annie Lööf vikten av att varje elev får en lugn studiemiljö med tid för läraren.
- Mindre klasser, ger mer tid med läraren och mer kunskap, säger Annie Lööf.
Internationell forskning visar att mindre klasser ger positiva effekter på elevernas resultat, särskilt när det handlar om de första skolåren. Och just mindre klasser har länge efterfrågats av såväl lärare som föräldrar som ser behovet av mer tid för varje elev.
- Något jag möter när jag träffar lärare är viljan att ha mer tid med varje elev, mindre klasser gör det nu möjligt. Och vi tror det är särskilt viktigt i de yngre åldrarna, säger Annie Lööf.
Dagens Nyheter skriver mer om satsningen här.