Nu inför Alliansen obligatorisk läxhjälp

Centerpartiet vill förstärka kunskapen i grundskolan. I dag berättade Annie Lööf tillsammans med sina regeringskollegor att regeringen skjuter till  400 miljoner per år för obligatorisk läxhjälp i grundskolan. Fokus ligger på elever som har svårt att uppnå godkända mål i årskurs 4-9. - Det är ett sätt att ge mer stöd till de elever som behöver det utöver den ordinarie undervisningstiden. Det är en pusselbit för att öka stödet till eleverna som har svårt att nå målen, säger Annie Lööf.