Sverige bäst i klassen på förnybar energi

Sverige får toppbetyg av EU-kommissionen när det kommer till förnybar energi. Resultaten av de senaste årens arbete överträffar alla förväntningar.
Enligt EU-kommissionen har Sverige inte bara har nått sitt mål för förnybar energi i förtid, utan har dessutom den snabbaste ökningen av alla länder i EU.
- Det här är ännu en bekräftelse på att vår energipolitik är rätt. Vi har redan nått 51 procent förnybar energi, flera år före tidsplan. Sedan Centerpartiet fick energiministerposten 2006 har vindkraften tiofaldigats, säger Helena Lindahl, energipolitisk talesperson.
Enligt EU-kommissionen, växer andelen förnybar energi i alla EU-medlemsländer. År 2004 stod förnybar energi för drygt 8 procent i EU, år 2012 är andelen 14 procent. Den största ökningen stod Sverige för. Sverige har också högst andel förnybar energi jämfört med alla de andra länderna. Landet har gått från drygt 38 procent förnybart 2004 till 51 procent 2012 enligt Eurostat, kommissionens statistikmyndighet.
- Centerpartiet nöjer sig givetvis inte med den här utvecklingen utan vi fortsätter att arbeta mot 100 procent förnybart. Med de senaste årens utveckling ser jag väldigt positivt på utvecklingen av förnybar energi framåt, säger Helena Lindahl.